วันเสาร์, 6 มีนาคม 2564

“ทูตสหรัฐฯ” พบ “ประธานฯชวน”

06 ต.ค. 2020
104
“ทูตสหรัฐฯ”
พบ “ประธานฯชวน”
รื้อฟื้น ความสัมพันธ์ ในประวัติศาสตร์
ย้ำ ความร่วมมือด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจ
หนุนไทย เป็น supply chains. ห่วงโซ่อุปทาน ที่ ปลอดภัย มั่นคง เชื่อถือได้ในภูมิภาค
.
Michael George DeSombre เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าพบ นาย ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่รัฐสภา เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ
โดยได้เน้นย้ำความสัมพันธ์ ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ระหว่างชาติ ไทย-สหรัฐฯ ในด้านต่าง ๆ
รวมไปถึงความร่วมมือด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจ
ในการนี้ ทูต Michael DeSombre
ยังได้ให้ข้อเสนอแนะที่จะช่วยให้ไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญสำหรับ “Southeast Asia’s premier destination for safe, secure, and reliable supply chains.” หรือ ห่วงโซ่อุปทานที่ปลอดภัย มั่นคง และเชื่อถือได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
error: Content is protected !!