วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

“บิ๊กบี้” ดักคอ “ธนาธร” ปม ปฏิรูปกองทัพ

“บิ๊กบี้” ดักคอ
“ธนาธร” ปม ปฏิรูปกองทัพ
ชี้ การปฏิรูป ต้องใช้เวลา
ไม่ใช่ทำได้แค่ชั่วข้ามคืน
ข้ามเดือน
ย้ำจิตวิญญาณทหาร ป้อง 4 สถาบัน
พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.
กล่าวถึง การปฏิรูปกองทัพในด้านต่างๆ ที่ยังคงถูกฝ่ายการเมืองเรียกร้องให้เร่งทำการปฏิรูปว่า การปฏิรูป คือ แก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ปรับปรุงพัฒนาให้เกิดความเหมาะสมในทุกๆด้าน แต่ทุกอย่างต้องใช้เวลา
“ไม่ใช่ใช้เวลาเพียงระยะสั้นๆ ไม่ใช่ทำได้แค่ชั่วข้ามคืน หรือ ข้ามเดือน
บางเรื่องอาจใช้เวลาเท่า หรือไม่เท่ากันในแต่ละเรื่องแตกต่างกันไป “
ขอประชาชนให้โอกาสการปฏิรูปเรื่องสวัสดิการการ ที่กองทัพได้ให้มืออาชีพเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ อย่างเช่น สวนสนประดิพัทธ์ที่ให้ผู้มีความเชี่ยวชาญเข้ามาดูแลมากขึ้นโดยส่วนใหญ่ก็เกิดความพึงพอใจ
นอกจากนี้ ในภาคประชาชนให้ทุกหน่วยช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุด ที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกว้างและภัยพิบัติต่างๆที่จะต้องช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
รวมถึงเรื่องยาเสพติดและแรงงานต่างด้าวที่ยังมีการลักลอบเข้ามาในประเทศไทยตามแนวชายแดนต่างๆในช่วงนี้
เพราะทหารมีหน้าที่ป้องกันภัยต่างๆที่จะเข้ามาในทุกรูปแบบ ทหารมีหน้าที่รับใช้ประชาชน เพื่อประเทศชาติและประชาชน และต้อง มีจิตวิญญาณของความเป็นทหารและอุดมการณ์ของกองทัพบก 4สถาบันหลัก เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน
error: Content is protected !!