วันเสาร์, 6 มีนาคม 2564

เก่าไป ใหม่ มา…. No สัญญาใจ!!

05 ต.ค. 2020
142
ชื่อของ บื๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ขึ้นทำเนียบอดีต ผู้บัญชาการทหารสูงสุด คนที่33 แล้ว ที่ดำรงตำแหน่ง เมื่อ 1ตค.2561-30กย.2563 รวม2 ปี
โดย มีชื่อ บิ๊กแก้ว พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เป็นผบ.ทหารสูงสุด คนที่34
1 ตค.2563-ปัจจุบัน บิ๊กแก้ว มึอายุราชการ ถึง ตค.2566 เลยทีเดียว รวม3 ปี
ไม่มี สัญญาใจใดๆว่า จะนั่งแค่ 2 ปี เปิดทาง นายทหาร “คนใน” ขึ้น ผบ.ทหารสูงสุด
error: Content is protected !!