วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2564

การปฏิวัติ ไม่มีอยู่ ในความคิดทหารปัจจุบัน!!

05 ต.ค. 2020
138
“บิ๊กแก้ว” ผบ.สูงสุดคนใหม่
ลั่น ปฏิวัติ ไม่มีอยู่ ในความคิดทหารปัจจุบัน
ยัน ไม่ทำหน้าที่นอกรัฐธรรมนูญ
นำ ผบ.เหล่าทัพ ยืนแผง
แถลง ยัน ทหารไม่เกี่ยวข้อง การเมือง เว้นที่เป็น เรื่องความมั่นคงของรัฐ ถือเป็นหน้าที่โดยตรงของทหาร ไม่ต้องมีใครสั่ง เพราะเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ”
ยัน เหล่าทัพพร้อม พิทักษ์รักษา ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน ในฐานะ”องค์จอมทัพไทย”ตาม รธน.
ชี้ ระบอบ ปชต. เป็นระบอบการปกครองที่แย่น้อยที่สุด
.
พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าว เมื่อถูกถามถึง การให้ความมั่นใจว่า ทหารจะไม่ ำหน้าที่นอกรัฐธรรมนูญ ว่า จะไม่เกิดการปฎิวัติขึ้น ว่า ขอยืนยันว่า เรื่องนี้ ไม่ได้อยู่ในแนวทางการดำเนินการอยู่แล้ว ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เราปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
ทหาร ก็คือประชาชน ทุกอย่างเรามีความเป็นประชาธิปไตย อย่างแท้จริง
เราเชื่อมั่นอย่างที่ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะเป็นการปกครอง ที่แย่น้อยที่สุดในสังคมโลก เพียงแต่ ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนพลเมือง มีโอกาสเป็นพลังของแผ่นดินมีสิทธิ์ และมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี
“ย้ำว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้อยู่ในความคิดของทหารในปัจจุบัน” ผบ.ทหารสูงสุด กล่าว
เมื่อถามถึง บทบาทกองทัพกับการเมือง พลเอกเฉลิมพล กล่าวว่า เรื่องการเมือง เป็นเรื่องการบริหารประเทศ ตามที่ได้รับมอบตามกฎหมาย ทหารก็เป็นกลไกของรัฐบาล ทหารก็เป็นกลไกในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
“ส่วนการเมืองนั้น ทหารไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่สิ่งที่จะเกี่ยวข้องทาบทับกัน คือเรื่องความมั่นคงของรัฐ ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของทหาร โดยไม่ต้องมีใครสั่ง เพราะเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ”พลเอกเฉลิมพล กล่าว
เมื่อถามถึงบทบาท ส.ว.ของผบ.เหล่าทัพนั้นจะวางบทบาทอย่างไร พลเอกเฉลิมพล กล่าวว่า การเลือกตั้งกำหนดให้มีส.ว. ให้ผู้มีความรู้ความสามารถมาดูแล คงแค่เป็นห้วงเวลาหนึ่งตามบทเฉพาะกาล ซึ่งเราเป็นตามกรอบรัฐธรรมนูญ ไม่สามารถบอกได้ว่ามีความเห็นอย่างไร เพราะเป็นข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ เมื่อเข้าไปเป็น ส.ว. ก็ต้องดำเนินการไปตามนั้น
ทั้งนี้ ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งแรก พร้อมด้วย พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอกแอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลเอกเฉลิมพล นำแถลงนโยบายตามแนวทางของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหม โดยยึดหลัก กองทัพไทยพิทักษ์ รักษา ปกป้อง เทิดทูน พระมหากษัตริย์องค์จอมทัพไทย และน้อมนำแนวทางพระราชทานมาดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 6 ด้าน คือ 1ฆ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางพระราชทาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. การป้องกันประเทศ
3. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
4. การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ
5. การพัฒนาประเทศ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน
6. การบริหารจัดการกองทัพ
Fb. Wassana Nanuam
error: Content is protected !!