วันพุธ, 2 ธันวาคม 2563

ทหาร เกี่ยวข้องการเมือง เฉพาะเรื่องความมั่นคง เป็นหน้าที่ ตาม รธน. ไม่ตัองมีใครสั่ง

“บิ๊กแก้ว” นำ ผบ.เหล่าทัพ ยืนแผง
แถลง ยัน ทหารไม่เกี่ยวข้อง การเมือง เว้นที่เป็น เรื่องความมั่นคงของรัฐ ถือเป็นหน้าที่โดยตรงของทหาร ไม่ต้องมีใครสั่ง เพราะเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ”
ลั่นปฏิวัติ ไม่มีอยู่ ในความคิดทหารปัจจุบัน
ยันไม่ทำหน้าที่นอกรัฐธรรมนูญ ยัน เหล่าทัพพร้อม พิทักษารักษา ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน ในฐานะ”องค์จอมทัพไทย”ตาม รธน.
ชี้ ระบอบ ปชต. เป็นระบอบการปกครองที่แย่น้อยที่สุด
ชี้ ให้ตำรวจดูแล ม็อบ 14 ตุลา ยังไม่ต้องถึงมือ ทหาร
.
พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งแรก พร้อมด้วย พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอกแอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลเอกเฉลิมพล นำแถลงนโยบายตามแนวทางของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหม โดยยึดหลัก กองทัพไทยพิทักษ์ รักษา ปกป้อง เทิดทูน พระมหากษัตริย์องค์จอมทัพไทย และน้อมนำแนวทางพระราชทานมาดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 6 ด้าน
1. การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางพระราชทาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. การป้องกันประเทศ
3. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
4. การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ
5. การพัฒนาประเทศ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน
6. การบริหารจัดการกองทัพ
เมื่อถามถึงจะทำความเข้าใจอย่างไร กับคนบางส่วน ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องสถาบัน พลเอกเฉลิมพล กล่าวว่า ทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมาย ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนและประเทศชาติ เพราะกำลังทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศ ปกป้องรัฐ ประมุขของรัฐ
พลเอกเฉลิมพล ย้ำว่า มาตรา 8 ของ รธน. 60 บัญญัติไว้ว่า พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่ง จอมทัพไทย ซึ่งข้าราชการทหารก็มีขวัญกำลังใจ และปลาบปลื้มในการปฎิบัติหน้าที่
เมื่อถามถึง บทบาทกองทัพกับการเมือง พลเอกเฉลิมพล กล่าวว่า เรื่องการเมือง เป็นเรื่องการบริหารประเทศ ตามที่ได้รับมอบตามกฎหมาย ทหารก็เป็นกลไกของรัฐบาล ทหารก็เป็นกลไกในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
“ส่วนการเมืองนั้น ทหารไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่สิ่งที่จะเกี่ยวข้องทาบทับกัน คือเรื่องความมั่นคงของรัฐ ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของทหาร โดยไม่ต้องมีใครสั่ง เพราะเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ”พลเอกเฉลิมพล กล่าว
เมื่อถามถึงบทบาท ส.ว.ของผบ.เหล่าทัพนั้นจะวางบทบาทอย่างไร พลเอกเฉลิมพล กล่าวว่า การเลือกตั้งกำหนดให้มีส.ว. ให้ผู้มีความรู้ความสามารถมาดูแล คงแค่เป็นห้วงเวลาหนึ่งตามบทเฉพาะกาล ซึ่งเราเป็นตามกรอบรัฐธรรมนูญ ไม่สามารถบอกได้ว่ามีความเห็นอย่างไร เพราะเป็นข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ เมื่อเข้าไปเป็น ส.ว. ก็ต้องดำเนินการไปตามนั้น
เมื่อถามถึงหน้าที่นอกรัฐธรรมนูญ จะให้ความมั่นใจประชาชน อย่างไรว่าจะไม่เกิดการปฎิวัติ พลเอกเฉลิมพล กล่าว ขอยืนยันว่า เรื่องนี้ ไม่ได้อยู่ในแนวทางการดำเนินการอยู่แล้ว ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เราปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
ทหาร ก็คือประชาชน ทุกอย่างเรามีความเป็นประชาธิปไตย อย่างแท้จริง
เราเชื่อมั่นอย่างที่ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะเป็นการปกครอง ที่แย่น้อยที่สุดในสังคมโลก เพียงแต่ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนพลเมือง มีโอกาสเป็นพลังของแผ่นดินมีสิทธิ์
และมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี ย้ำว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความคิดของทหารในปัจจุบัน
ส่วนการชุมนุม 14 ตุลาคม พลเอกเฉลิมพล เชื่อว่าตำรวจดูแลได้ ยังไม่ต้องถึงขั้นให้ทหารไปดูแล
error: Content is protected !!