วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2564

“บิ๊กอุ้ย” แต่งตั้ง ทีมโฆษกกองทัพเรือ

“บิ๊กปาน-ผอ.เบิร์ด-เสธ.เปี๊ยก-มธุสร”
ครบเครื่องทุกด้าน
.
บิ๊กอุ้ย พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ แต่งตั้ง โฆษกและรองโฆษกกองทัพเรือ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ผลการดำเนินงานของกองทัพเรือที่สำคัญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยแต่งตั้ง บิ๊กปาน พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ทำหน้าที่โฆษกกองทัพเรือ
ผอ.เบิร์ด พลเรือตรี พาสุกรีวิลัยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ทำหน้าที่ รองโฆษกกองทัพเรือ
เสธ.เปี๊ยก นาวาเอก ปิยะศักดิ์ นิลนิมิตร รองเลขานุการกองทัพเรือ ทำหน้าที่ รองโฆษกกองทัพเรือ
นาวาโทหญิง มธุสร เลิศพานิช หัวหน้าแผนกกฎหมายปฏิบัติการทางทหาร กองกฤษฎีกา สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ ทำหน้าที่ รองโฆษกกองทัพเรือ
error: Content is protected !!