วันพุธ, 2 ธันวาคม 2563

แจกงาน !!

“บิ๊กบี้” แบ่งงาน 5 เสือ ทบ.
“เสธ.หน่อย”คุมการข่าว-ต่างประเทศ -ยุทธการ -ฝึก-ศึกษาทางทหาร -กิจการพลเรือน -ปลัดบัญชี
พร้อมเพิ่มงานพิเศษ
ให้”บิ๊กเดฟ” คุมกำลังพล-ชายแดนใต้
“บิ๊กหนุ่ย”คุม ส่งกำลังบำรุง
เรียก ประชุม นขต.ทบ.ครั้งแรก 6 ตค.
.
บิ๊กบี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ลงนามในคำสั่งแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก ในการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา
พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รอง โฆษก ทบ. เผยว่า มอบให้ บิ๊กเดฟ พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก รับผิดชอบสายงานกำลังพลและงานพิเศษที่กองทัพบกมอบหมาย
และมีรายงานว่า ให้ ติดตามการแก้ปัญหาใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วย ในฐานะที่เป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4
บิ๊กหนุ่ย พลเอก ธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก รับผิดชอบสายงานด้านส่งกำลังบำรุงและงานพิเศษ ที่กองทัพบกมอบหมาย
บิ๊กหน่อย พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ เสนาธิการทหารบก รับผิดชอบด้านการข่าวและกิจการต่างประเทศ สายงานยุทธการ การฝึกและศึกษาทางทหาร สายงานกิจการพลเรือน และสายงานปลัดบัญชี
บิ๊กเป้ง พลเอก ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ รองผู้บัญชาการทหารบก กำกับดูแลในภาพรวม ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกมีกำหนดมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศเป็นครั้งแรก ในวันที่ 6 ตุลาคม นี้ ที่ กองบัญชาการกองทัพบก
ขณะที่มีรายงานว่า ระดับ รองเสนาธิการทบ. นั้น มอบหมายให้
พล.ท.อยุทธ์ ศรีวิเศษ รองเสธ ทบ.รับผิดชอบสายงานกำลังพล
พล.ท.ชนาวุธ บุตรกินรี รองเสธ ทบ. รับผิดชอบสายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ
พล.ท.ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองเสธ ทบ.รับผิดชอบสายงานยุทธการ
พล.ท.เชษฐา ตรงดี รองเสธ ทบ.รับผิดชอบสายงานส่งกำลังบำรุง
บิ๊กติ่ง พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสธ ทบ.5 รับผิดชอบสายงานกิจการพลเรือน
error: Content is protected !!