วันเสาร์, 6 มีนาคม 2564

ทัพเรือ รุกโซเชี่ยลฯ

ทัพเรือ รุกโซเชี่ยลฯ
แถลงผ่าน FB Live
ประกาศ นโยบาย “บิ๊กอุ้ย”
“เทิดทูน พิทักษ์ รักษา ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
ย้ำ ทหารเรือทุกคน ต้องยึดถือปฏิบัติเคร่งครัด
ย้ำ พลังสามัคคีราชนาวี
เร่ง ฝึกเข้ม ชดเชย ที่ชะลอไปเพราะCoViD
ลั่น เคลียร์ หนี้สิน กำลังพล
ชี้ เป็นหนี้ ทำให้การทำงานประสิทธิภาพลดลง
.
“บิ๊กปาน” พลเรือโทเชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือคนใหม่ แถลงผ่านเพจ โฆษกกองทัพเรือ ครั้งแรก หลัง
“บิ๊กอุ้ย”พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ มีคำสั่งแต่งตั้ง
พลเรือโทเชษฐา กล่าวว่า ผมได้รับมอบหมายให้เป็นโฆษกกองทัพเรือ เพื่อทำหน้าที่ชี้แจงข่าวสารของกองทัพเรือตามช่องทางการสื่อสารต่างๆเพื่อทำความเข้าใจถึงประเด็นต่างๆที่สำคัญเพื่อเกิดความเข้าใจที่ตรงกันว่ากองทัพเรือกำลังทำอะไรเพื่อประชาชนบ้าง
ทั้งนี้ พลเรือเอกชาติชาย มีนโยบาย ในการให้ความสำคัญ กับการเทิดทูนพิทักษ์รักษา ทั้งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็น สิ่งที่ทหารเรือทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ในส่วนของการฝึก นั้น เนื่องจากที่ผ่านมาประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนั้นในปีนี้จะดำเนินการฝึกอย่างจริงจังและให้ได้ผล ว่าสิ่งที่ร้างรากันไป ในปีที่ผ่านมา เราจะต้องฟื้นฟูโดยปีนี้จะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ส่วนการสนับสนุนรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการ EEC เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
กองทัพเรือจะทุ่มเททรัพยากรและดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้
ส่วนการช่วยเหลือประชาชน ทั้งกรณีภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ต่างๆ จะต้องทำด้วยความรวดเร็ว เป็นอันดับหนึ่ง เราจะต้องปรับปรุงพัฒนาทั้งเรื่องบุคคล,วัตถุ และยุทธวิธีดำเนินการตามแบบแผนในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาสาธารณภัย
รวมทั้งให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือที่จะใช้ในการช่วยเหลือประชาชน มีอะไรยังขาดตกบกพร่องและยังไม่ครบถ้วนบ้างจะได้ดำเนินการจัดหาเพื่อให้มีความพร้อมต่อไป
สำหรับความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆยืนยันว่า กองทัพเรือจะไม่ทำอะไรคนเดียว ซึ่งจะต้องจับมือกับประชาชนและภาคส่วนต่างๆ
รวมถึงเชิญมวลร่วมกันคิดร่วมกันทำ ดูแลประชาชน เช่น โครงการไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเล หรือ สโมสรลูกเสือนาวี เพื่อทำประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติ
อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือเรื่องการวิจัยนาวี เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ดำเนินการเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การผลิตและใช้ได้จริง เพื่อลดภาระด้านงบประมาณของกองทัพเรือ แทนการไปซื้อยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ ที่ต้องยืนอยู่บนขาของตัวเอง
ทั้งนี้ ในส่วนของกำลังพลผู้บัญชาการทหารเรือ มีความห่วงใยและให้ความสำคัญของกองทัพเรือ จะอยู่ได้ต้องอาศัยกำลังพลที่มีความเข้มแข็ง อยอุ่นและมั่นคง
โดยเฉพาะการดูแลที่พักอาศัยต้องให้เพียงพอและทั่วถึงรวมถึงบริหารจัดการที่ดี โดยมีผู้บังคับบัญชาดูแลอย่างใกล้ชิด
ตลอดจนเรื่องหนี้สิน ที่หลายคนประสบปัญหาหนี้สิน ทำให้การทำงานประสิทธิภาพลดลงไป
ซึ่งกองทัพเรือจะดูแลและจัดการปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกำลังพลชั้นผู้น้อย
อย่างไรก็ตาม ความสามัคคีเป็นหัวใจสำคัญที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ เน้นย้ำจะมีคำที่ว่า “พลังสามัคคี พลังราชนาวี”ที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติสร้างสรรค์และทุ่มเท เพื่อส่งมอบให้กับประชาชน
Fb. Wassana Nanuam
error: Content is protected !!