วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563

จาก …”หมอ มง” สู่….”อาจารย์น้อง” นายกฯแม่บ้านทัพฟ้า คนใหม่

“คุณหมอมง” แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ ได้ส่งมอบหน้าที่​ “นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ​ ให้”อาจารย์น้อง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ เป็น นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ คนใหม่
ที่ ห้องมงกุฎฟ้า สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
“อ.น้อง” ภริยา บิ๊กแอร์ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.คนใหม่ ปัจจุบัน เป็น คณบดี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อ.น้อง จบการศึกษา เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2525 และ สรีรวิทยา จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529
และจบปริญญาโท. ด้าน Psychology Developmental Psychology จาก US International University, California, USA ในปี2532
และจบ Ph.D. ที่ University of Hawaii, Hawaii, USAในปี 2537
มีความเชี่ยวชาญพิเศษ ในด้าน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการรู้คิด จิตสรีรวิทยา การพัฒนาแบบวัดทางจิตวิทยา และมีผลงาน ทางวิชาการมากมาย
Fb.Wassana Nanuam
error: Content is protected !!