วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

ส่งท้าย “ผู้การต้น” กลับกรุงฯ

ส่งท้าย “ผู้การต้น”
กลับกรุงฯ
ผู้การอำมร จาก ชายแดนตะวันออก
ลงชายแดนใต้
มาเป็น “ผบ.ฉก.นย.ทร.”
.
หลัง ปฏิบัติหน้าที่ อย่าง ทุ่มเท อยู่ชายแดนใต้ มา2 ปี แบบอทบ ไม่ได้พัก…. “ผู้การต้น” นาวาเอก อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.กรม.ร.3พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร. ก็ต้องย้าย ไปเป็น รองผู้อำนวยการสำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทร.
เพื่อ ไปเข้าเรียน วปอ.63 และได้ส่งมอบหน้าที่ ผบ.กรม.ร.3พล.นย. และ ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้ นาวาเอก อำมร ซื่อตรง รุ่นน้อง ตท.27 ที่มาจาก กองกำลังป้องกันชายแดนจันทรบุรี-ตราด แล้ว มารับหน้าที่ดูแลกำลังพล ทหารเรือ ในชายแดนใต้
error: Content is protected !!