วันพฤหัสบดี, 4 มีนาคม 2564

ต้องชนะCoViD19

“ทหารอาชีพ
ต้องพร้อมที่จะเผชิญกับ
การปฏิบัติภารกิจ
ในทุกสภาวะแวดล้อม
และชัยชนะของการฝึกในครั้งนี้
คือ การป้องกันตนเองให้ปลอดภัย
จากทุกสิ่ง
และมีความรู้กลับมาพัฒนากองทัพ ”
บิ๊กบี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้โอวาท แห่ 189 ทหารไทย ก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทยไปฝึกที้สหรัฐอเมริกา ว่า
“ทหารอาชีพต้องพร้อมที่จะเผชิญกับการปฏิบัติภารกิจในทุกสภาวะแวดล้อม
และ ชัยชนะของการฝึกในครั้งนี้ คือ การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากทุกสิ่ง และมีความรู้กลับมาพัฒนากองทัพ ” ผบ.ทบ. กล่าว
ทั้งนี้ พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า วันนี้ (4 ตุลาคม 2563 )กองร้อยทหารราบและกองร้อยฝึกรบพิเศษผสมไทย/สหรัฐอเมริกา รวม189 นาย ได้เดินทางถึง ท่าอากาศยาน Alexandria รัฐหลุยเซียนา สหรัฐฯ
และเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสู่ศูนย์ฝึกการเตรียมความพร้อมร่วม JRTC ( Fort Plok) เรียบร้อยแล้ว
โดยได้ผ่านการตรวจคัดกรองและฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19 จากหน่วยแพทย์กองทัพบกสหรัฐฯ ทุกขั้นตอน
จากนี้ไป ทหารไทยจะเริ่มปฎิบัติตามแผนการฝึก เริ่มจากปรับพื้นฐาน จนถึงการทดสอบ โดยมีกำหนดทดสอบการฝึก1เดือน ระหว่าง 3 ตุลาคม – 1พฤศจิกายน 2563
ทั้งนี้ เป็นการฝึกต่อเนื่อง. หลังจากที่ไปฝึก Lightning Forge20 ที่Hawaii เมื่อ กค.ที่ผ่านมา
error: Content is protected !!