วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

189 ทหารไทย เดินทางถึง สหรัฐฯ แล้ว

189 ทหารไทย เดินทางถึง สหรัฐฯ แล้ว เตรียมรับการฝึกทดสอบ ของ JRTC
หลังฝึก Lightning Forge20 ที่Hawaii
เข้ม! คุมCoViD19
.
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า วันนี้ (4 ตุลาคม 2563 )กองร้อยทหารราบและกองร้อยฝึกรบพิเศษผสมไทย/สหรัฐอเมริกา รวม189 นาย ได้เดินทางถึง ท่าอากาศยาน Alexandria รัฐหลุยเซียนา สหรัฐฯ
และเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสู่ศูนย์ฝึกการเตรียมความพร้อมร่วม JRTC ( Fort Plok) เรียบร้อยแล้ว
โดยได้ผ่านการตรวจคัดกรองและฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19 จากหน่วยแพทย์กองทัพบกสหรัฐฯ ทุกขั้นตอน
จากนี้ไป ทหารไทยจะเริ่มปฎิบัติตามแผนการฝึก เริ่มจากปรับพื้นฐาน จนถึงการทดสอบ โดยมีกำหนดทดสอบการฝึก1เดือน ระหว่าง 3 ตุลาคม – 1พฤศจิกายน 2563
ทั้งนี้ เป็นการฝึกต่อเนื่อง. หลังจากที่ไปฝึก Lightning Forge20 ที่Hawaii เมื่อ กค.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่กำลังพลทุกคนยึดมั่น และเป็นพลังกระตุ้นเตือนในการปฎิบัติภารกิจให้เรียบร้อย คือ โอวาทของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้มอบไว้ให้ก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทยที่ว่า
“ทหารอาชีพต้องพร้อมที่จะเผชิญกับการปฏิบัติภารกิจในทุกสภาวะแวดล้อม
และ ชัยชนะของการฝึกในครั้งนี้ คือ การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากทุกสิ่ง และมีความรู้กลับมาพัฒนากองทัพ ”
error: Content is protected !!