วันพฤหัสบดี, 4 มีนาคม 2564

ควันหลง!!! โผผู้การกองบิน “บิ๊กนัต” ทิ้งทวน สะเทือน ทัพฟ้า!!

โผ ผู้การกองบิน ส่งท้ายของ “บิ๊กนัต” …. ลูกทัพฟ้า ตะลึง คิดนอกกรอบ… “Hollywood” “ระวิน ถนอมสิงห์” ผช.ทูตทอ.ประจำสหรัฐฯ กลับมาเป็น แค่ ฝ่ายเสธ. พร้อม เด้ง ผู้การกองบิน4 ลูกชาย อดีต ผบ.ทอ. พ้นเก้าอี้ เปลี่ยน ผู้การกองบินใหม่ เพียบ! แต่ ไม่ได้มาจาก รองผบ.กองบิน “เสธ.เส” นักบินลองเครื่อง ขึ้น ผู้การฯ …ยึดความสามารถ ความเหมาะสม
แม้จะเกษียณราชการไปแล้ว …แต่ บิ๊กนัต พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ที่กลายเป็นอดีต ผบ.ทอ. ไปทำสวนผลไม้ที่เมืองจันทบุรี บ้านเกิดแล้ว
แต่ การแต่งตั้งโยกย้าย ระดับ นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือ โผผู้การกองบิน 77 นาย ที่ บิ๊กนัต ลงนามไว้เมื่อ 29 กย.2563 ก่อนเกษียณ ยังคงเป็นประเด็น talk of the town. ของ ทอ.
โดยเฉพาะ ตำแหน่งใหม่ของ “Hollywood” ผู้การเอก นาวาอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์ ที่ถึงกำหนดกลับจาก การเป็น ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ ประจำ กรุงวอชิงตัน ดีซี.สหรัฐอเมริกา ครบ 3 ปี. ที่ ไม่ได้กลับมาเป็น รองเจ้ากรมข่าว ทอ. หรือ รองเจ้ากรมยุทธการทอ.อย่างเช่นวิถี ของ ทูตทอ.ในอดีต แต่มาเป็น นายทหาร ฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ(สพร.ทอ.)
ที่เรียกว่า ต้ำกว่าที่คาดหมายกัน สำหรับ นายทหารที่กลับจาก ผช.ทูต ทอ.
ที่สำคัญ น.อ.ระวิน หรือ Hollywood นักบิน F16 ชม.บิน กว่า 3 พัน ชม. เคยถูกจับตามองว่า เป็น ดาวรุ่งของ ทัพฟ้า เลยทีเดียว
ผู้การบอม น.อ. จิตติวุฒิ วันทนา ผบ.กองบิน 4 ถูกย้าย เข้าเป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ศกอ. ด้วยเรื่อง ของการบิน
แม้จะเป็นลูกชาย ของ บิ๊กบิ๊ก พลอากาศเอกคงศักดิ์ วันทนา อดีต ผบ.ทอ.
โดยมี น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง จาก ผอ กองยุทธการ สยฝ.ยก.ทอ. มาเป็น ผบ.กองบิน 4 แทน
นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้บังคับการกองบิน 56 เป็น ผู้อำนวยการกอง ยุทธศึกษา สพร.ทอ.
โดยมี น.อ.รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผอ.กองยส.สยฝ. เป็น ผบ กองบิน 56 แทน
และมีการปรับเปลี่ยน ผู้การกองบิน คนใหม่แทน คน ที่ไปเป็น ผช.ทูตทอ. ในต่างประเทศ เช่น น.อ.ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผบ.กองบิน 23 ที่ประจำ กรมข่าว ทอ., น.อ.นรุธ กำเนิดนักตะ ผบ.กองบิน 41 เป็น ประจำ กรมข่าว ทอ. และ น.อ. ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผบ.กองบิน 5 ประจำขว.ทอ.
แต่ผู้การกองบินใหม่ ไม่ได้ขึ้นจากรองผู้บังคับการกองบิน แต่โยกมาจาก ผู้อำนวยการกอง ต่างๆ
โดยมี “เสธ.เส”น.อ.สุรศักดิ์ เสสะเวส. ผอ.กองมาตรฐานยุทโธปกรณ์และพัฒนากำลังรบ สนผ.ยก.ทอ. และนักบินลองเครื่อง ที่ บิ๊กนัต ชื่นชม ขยับเป็น ผบ.กองบิน23
น.อ.พรประเสริฐ ผ่านภพ รอง ผอ.กปส. สกป. กร.ทอ. เป็น ผบ.กองบิน 5 และ น.อ.ชวภณ ยิ้มพงษ์ เป็น ผบ.กองบิน 2
Fb.Wassana Nanuam
error: Content is protected !!