วันเสาร์, 6 มีนาคม 2564

03 ต.ค. 2020
141
ผู้นำศาสนา
พุทธ-มุสลิม
แฮปปี้ “แม่ทัพเกรียงไกร”
นายทหารที่คุ้นเคย
ทำงานในพื้นที่ตลอด
มาเป็น แม่ทัพภาค4

พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 พบปะผู้นำศาสนาทั้งไทยพุทธ และมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส หลังรับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4

และร่วมหารือปัญหา พร้อมขอคำแนะนำ และข้อเสนอแนะเพื่อนำมาบูรณาการ ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางไปยังวัด ประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เพื่อเยี่ยมนมัสการพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา/เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส

หลังจากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมนมัสการพระสิริจริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร(พระอารามหลวง)/เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

และเข้าเยี่ยมนมัสการพระราชปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน/เจ้าคณะจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

และไปเข้าพบ นาย แวดือราแม มะมิงจิ รองจุฬาราชมนตรี/ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และนายหะยีอิสมาแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา เพื่อหารือและแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นกัน

เพื่อเป็นการนำนโยบายการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมพูดคุย

และขอคำชี้แนะตามแนวทางของผู้นำศาสนา ในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านความคิด และจุดศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในพื้นที่

ทั้งยังคุ้นเคยกับพื้นที่มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถือเป็นพื้นที่พหุสังคมและวัฒนธรรม ท่ามกลางสังคมที่มีความหลากหลาย

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ” ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหลากหลาย ละเอียดอ่อน ขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นระบบ เรียนรู้กัน และใช้ประโยชน์จากการมาพบปะกันในวันนี้ให้มากที่สุด

โดยยังคงสานต่อนโยบายของอดีตแม่ทัพภาคที่ 4 โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเดินหน้าสร้างสันติสุขผ่านความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ยึดหลักการใช้สันติวิธี โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนและผู้นำศาสนาเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างถาวร

ขอให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากมีการผนึกกำลังร่วมกัน ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และกำลังภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย

อยากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลสอดส่องพื้นที่ของตนเอง และสามารถที่จะเสนอข้อคิดเห็นผ่านสภาสันติสุขตําบล เพื่อจะได้นำปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ สู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำสันติสุขคืนสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป”

นายแวดือราแม มะมิงจิ รองจุฬาราชมนตรี/ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ พล.ท. เกรียงไกร ศรีรักษ์ ที่ได้ดำรงตำแหน่ง มทภ.4/ ผอ.รมน.ภาค 4 ว่า “ตนในฐานะประธานคณะสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลพื้นที่ และเชื่อมั่นในการทำงานของแม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่ ว่าจะสานต่อนโยบายที่ได้ดำเนินการมาแล้ว เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพูดคุยสันติสุขผ่านสภาสันติสุขตำบล ที่จะทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาต่างๆของประชาชนในพื้นที่ และนำมาสู่การแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด”

นายหะยีอิสมาแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา ที่เห็นว่านโยบายการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดเป็นสิ่งสำคัญที่ควรเดินหน้าต่อ เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมที่พัฒนาอย่างแท้จริง และพร้อมจะสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ เพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่

 

error: Content is protected !!