วันพฤหัสบดี, 4 มีนาคม 2564

กร้าว ห้ามมีใบสั่ง”นาย” ปล่อย ส่งสินค้าผ่านแดน

03 ต.ค. 2020
79
“แม่ทัพภาค2”คนใหม่
ตรวจชายแดนไทย – กัมพูชา
กาบเชิง สุรินทร์
สั่ง ป้องกันลักลอบการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
ลั่น ถ้ามีแอบอ้างชื่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ให้แจ้ง แม่ทัพ ทันที
ยัน ไม่มีนโบายอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบ
.
“แม่ทัพหม่อง” พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาค 2 ลงพื้นที่ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และรับทราบปัญหาการลักลอบนำเข้าผลผลิต และสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ข้าว, มันสำปะหลัง และสินค้าเกษตร อื่นๆ ผ่านช่องทางตามแนวชายแดนในพื้นที่
สืบเนื่องจากสถานการณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรของประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีราคาต่ำกว่าในประเทศไทย จึงเป็นสาเหตุให้มีการลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย
โดยมี พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ต้อนรับ
ที่ ห้องประชุมหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ 2 สำนักงานประสานงานชายแดน ไทย – กัมพูชา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
.
แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการในพื้นที่ ให้เข้มงวด ตรวจสอบ ทุกช่องทางไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายทุกชนิด
และ ถ้ามีการแอบอ้างชื่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงว่าสามารถอำนวยความสะดวกให้แจ้งมาที่กองทัพทันที เพราะไม่มีนโบายอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบในการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
error: Content is protected !!