วันอาทิตย์, 7 มีนาคม 2564

189 ทหารไทย ออกเดินทางไป Louisiana แล้ว

03 ต.ค. 2020
139
189 ทหารไทย
ออกเดินทางไป Louisiana แล้ว
ฝึกประเมินผล Lightning Forge 20
ที่ Fort Polk
ทบ.ชี้ ทหารไทย LF2020และ กองร้ิยทหารช่าง ในเซาท์ซูดาน เดินหน้าภารกิจ แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิดฯ
พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 2315 (วันที่ 2ต.ค.63) กองร้อยทหารราบ และกองร้อยฝึกรบพิเศษผสมไทย/สหรัฐฯ รวม 189 นาย ออกเดินทางไปประเมินผลการฝึกที่ สหรัฐอเมริกาได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยอากาศยานแบบเช่าเหมาลำแล้ว
และจะเดินทางถึงท่าอากาศยาน Alexandria สหรัฐฯ ในวันนี้(เสาร์ที่ 3 ต.ค. 63 )
จากนั้น จะเคลื่อนย้ายต่อไป ยังพื้นที่ฝึก Fort Polk รัฐหลุยเซียนา เพื่อเข้าร่วมประเมินผลที่ศูนย์ฝึกการเตรียมความพร้อมร่วม JRTC ตลอดเดือนตุลาคมนี้ต่อไป
ขณะเดียวกันกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่1 ยังคงอยู่ในช่วงการกักตัว ตามมาตรฐาน ศบค. จะครบ 14 วันในวันที่ 5 ตุลาคมนี้
ส่วนกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจฯผลัดที่1 ส่วนที่2ที่ยังอยู่ที่ซูดานใต้ อีก 76นาย มีกำหนดเดินทางกลับไทยในวันที่ 12ตุลาคม นี้ หลังจากที่ได้ส่งมอบภารกิจให้กับผลัดที่ 2 เรียบร้อย
อย่างไรก็ตาม กำลังพลทุกคนตะหนักดีว่าการปฎิบัติงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ซูดานใต้ในปัจจุบันยังคงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคอุบัติใหม่ เนื่องจากลักษณะงานที่ต้องพบปะกับบุคคลหลากหลาย แต่เป็นภารกิจที่สำคัญในการที่ต้องไปช่วยพี่น้องร่วมโลกในนามสหประชาชาติ ซึ่งทุกคนก็มีความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ตามมาตรฐานที่กองทัพบกได้กำหนดไว้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตนในระดับบุคคลและหน่วยเพื่อป้องกันการสัมผัสโรคและยึดมั่นใน ”วินัยทหารต้านโควิด”อย่างเคร่งครัด
error: Content is protected !!