วันพุธ, 2 ธันวาคม 2563

ทัพ4 ปลื้ม! “บิ๊กเดฟ” ได้5เสือทบ. ในรอบ10ปี

02 ต.ค. 2020
152
ทัพ4 ปลื้ม!
“บิ๊กเดฟ” ได้5เสือทบ.
ในรอบ10ปี
อำลา แดนใต้ เข้า บก.ทบ.
ส่งมอบ ให้” KK.” แม่ทัพเกรียงไกร
.
.
พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ. ส่งมอบธงประจำหน่วย พร้อมทั้งเอกสารรับ – ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 4 ให้ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช
รวมทั้งรับ-ส่งหน้าที่และการบังคับบัญชาในตำแหน่ง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่เป็นตำแหน่งสนามตามภารกิจรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งนี้ พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563
ในระหว่างดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 พลเอก พรศักดิ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องพิทักษ์เอกราช อธิปไตยและความมั่นคงของชาติ เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัติย์ และดูแลความสงบสุขของประชาชนด้วยดีตลอดมา
และใช้ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้สถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
รวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญโดยเล็งเห็นว่า ยาเสพติดเป็นทุกข์ของชาวบ้าน จึงบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าดำเนินการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกมิติ จัดตั้ง”แคมป์ 35” เพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562
ทั้งนี้ พลเอก พรศักดิ์ เป็นแม่ทัพภาค4 ที่ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในรอบ 10 ปี ขึ้นดำรงตำแหน่ง เป็น 5 เสือกองทัพบกไทย
“เรารู้คนรู้งานอยู่แล้ว ไม่ต้องมานับหนึ่งใหม่ ทั้งหมดสร้างมาด้วยกัน ยึดเป็นรูปแบบเดียวกัน สร้างมาเพื่อให้เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนกองทัพภาคที่ 4 ให้เป็นกองทัพที่สมบูรณ์ เจริญรุ่งเรือง มีมาตรฐาน มีกำลังพลเป็นทหารอาชีพอย่างภาคภูมิใจ เป็นเกราะป้องกันภัยให้พี่น้องประชาชน รักษาความสงบสุขให้ด้ามขวาน แล้วแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จะเปิดกว้างขึ้นเรื่อย ๆ เป็นความสวยงามตลอดไป”
ส่วน พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ท่านใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2506 ที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22 นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 33
เคยเป็น ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 42,ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25,ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 4, ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5,รองแม่ทัพภาคที่ 4 ก่อนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ ดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 4
“หน้าที่ที่สำคัญยิ่งนี้ จะสืบสาน รักษา และต่อยอด มุ่งมั่นสร้างสันติสุข นโยบายเร่งด่วนทั้ง 5 ประการ ยังคงดำเนินการต่อเพื่อสร้างสันติสุขต่อไปในพื้นที่
อย่างไรก็แล้วแต่ขอให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นในรูปแบบทำงานที่มีมาตรฐาน ที่ถือว่ามั่นคงอยู่แล้วด้วยดีที่สุด
469
แชร์ 28 ครั้ง
error: Content is protected !!