วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

“ทีมโฆษก ทบ.”ไม่ยุ่งการเมือง ไม่ตอบโต้การเมือง แค่ ชี้แจง

02 ต.ค. 2020
351
“บิ๊กติ่ง” เปิดตัว พร้อม ทีมโฆษกกองทัพบก ทหารหญิง อดีตพยาบาล ทบ.พบปะนักข่าว เน้นทำงานเป็นทีม ขี้แจง รวดเร็ว ทันการณ์ เน้นงานช่วยเหลือประชาชน เผย เสธ.ต๊อด ยังเป็น ทีมงานเบื้องหลัง .
พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก และโฆษกกองทัพบกคนใหม่ พร้อมทีมงาน พบปะสื่อ
เพื่อแนะนำตัว
พลโท สันติพงศ์ กล่าวถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก ต่อจากนี้ว่า จะเป็นไปตามโครงสร้างการทำงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีคณะที่บอกเล่าเรื่องจริงข้อมูล ให้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญ ของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ที่ต้องการสื่อสารกับประชาชน เพราะสื่อมวลชน มีบทบาทสำคัญ ในการสื่อข่าวสาร ถึงประชาชน
โดยเรา ยังต้องการให้ช่องทาง ที่เป็นสื่อให้กับกองทัพบกมีอยู่นำข้อมูลต่างๆ ไปสู่ประชาชน ด้วยความถูกต้องรวดเร็ว
โดยเฉพาะภารกิจช่วยเหลือประชาชน และ บรรเทาสาธารณภัย
ส่วนประเด็นใดที่มีผลกระทบต่อกองทัพ ทีมโฆษกทบ. ก็จะดำเนินการหาข้อมูลมาตอบอย่างเร็วที่สุด ด้วยการทำงานเป็นทีม
แต่หลีกเลี่ยงการตอบโต้ เรื่องการเมือง เพราะทหารไม่ยุ่งการเมือง แต่หากมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เราก็ชี้แจง
ทั้งนี้ ทีมโฆษกทบ. จะชี้แจงอีกครั้ง หลัง พลเอกณรงค์พันธ์ ประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงในวันที่ 6 ตุลาคมนี้ครั้งแรกและรับมอบนโยบาย
ทั้งนี้ เสธ.ต๊อด พันเอกวินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก นั้น ผบ.ทบ. ให้มาดูแล ภาพรวม หัวหน้าคณะประชาสัมพันธ์งานของกองทัพบกทั้งหมด และในส่วนที่ทำหน้าที่ของ กอ.รมน.ด้วย
ทีมงานทหารหญิง 5 ผช.โฆษก ทบ. คือ
ผู้พันชมพู่ พ.ท.หญิง นุชระวี แจ่มจํารัส
ผู้พันน้ําหวาน พ.ต.หญิง จุฑาทิพย์ วุฒิรณฤทธิ์
ผู้พันเบลล์ พ.ต.หญิง พัชรินทร์ บุศยกุล
ผู้พันวี พ.ต.หญิง ปวีณา ศรีบัวชุม
และ ผู้กองแป้ง ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล ที่วันนี้ไม่ได้มา เพราะไปรับปริญญา โท
error: Content is protected !!