“บิ๊กบี้”ปฏิวัติ ทีมโฆษก ทบ.ใหม่ ตั้ง”บิ๊กติ่ง” เพื่อนซี้ เป็น โฆษกทบ.ใหม่ แทน เสธ.ต๊อด พร้อม ทีมงานใหม่ ทหารหญิง สวย-เก่ง

02 ต.ค. 2020
304

 

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. คนใหม่ เปลี่ยนทีมงาน โฆษกทบ.ใหม่

โดยมี บิ๊กติ่ง พลโทสันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสธ.ทบ. อดีตเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เพิ่อนร่วมรุ่น ตท.22 เป็น โฆษกกองทัพบกคนใหม่

แทน เสธ.ต๊อด พันเอกวินธัย. สุวารี ประสบกองทัพบกคนเดิม ที่เป็นมา6 ปี จะได้พักและไปเป็นทีมงานเท่านั้น

ผู้พันนิ่ม พันเอกหญิง ศิริจันทร์

งาทอง ยังคงเป็น รองโฆษกกองทัพบก

ตามเดิม และเปลี่ยนทีมงานใหม่

ผู้พันชมพู่ พ.ท.หญิง นุชระวี แจ่มจํารัส ตําแหน่ง ประจําแผนกกองวิทยาการ กรมพลาธิการทหารบก เป็นทผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก

ผู้พันน้ำหวาน พ.ต.หญิง จุฑาทิพย์ วุฒิรณฤทธิ์ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก

ผู้พันเบลล์ พ.ต.หญิง พัชรินทร์ บุศยกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก

ผู้พันวี พ.ต.หญิง ปวีณา ศรีบัวชุม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก

และ ผู้กองแป้ง ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก

อดีต ผู้สมัครประกวดนางสาวไทย

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!