วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

คุณครูใหญ่ รร.“นายร้อยจปร.”

01 ต.ค. 2020
84
บิ๊กโม พลโท จิระเดช กมลเพ็ชร จาก รองแม่ทัพภาค3. ขยับ มาอยู่ใกล้กรุง นั่ง ผบ.รร.นายร้อย จปร. เขาชะโงก นครนายก ….
แม้จะไม่ได้ขึ้น แม่ทัพภาค3 แต่ เพื่อนรัก ตท.21 อย่าง แม่ทัพต้น พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์. เป็นแม่ทัพ ก็ตาม
แต่ บิ๊กโม ก็ได้พลโท เป็น ผบ.รร.นายร้อยจปร. มาดูแล ลูกๆหลานๆ นักเรียนนายร้อยจปร.
สูงใหญ่ ขนาดนี้ คงเป็น คุณครูใหญ้ที่น่าเกรงยาม ยิ่ง
แถมสนิท ซี้ปึ้กกันขนาดนี้. มาบก.ทบ. ก็เลย เดินคู่กันตลอ
error: Content is protected !!