วันเสาร์, 6 มีนาคม 2564

หัวหน้านักรบสีน้ำเงิน คนใหม่

01 ต.ค. 2020
238
“บิ๊กแขก” ทหารม้า ขาบู๊
กลับถิ่นเก่า
นั่ง ผบ.นทพ.
นำทีม นักรบสีน้ำเงิน
ทำงานพัฒนา
ช่วยเหลือ ประชาชน
.
.
เก็บตก….. บรรยากาศ บิ๊กหรั่ง พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) ให้ บิ๊กแขก พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล
พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา คนใหม่
เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 21 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 32
เป็นนายทหารม้า เหมือน บิ๊กแก้ว พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทหารสูงสุดคนใหม่ และเป็น ตท.21 ด้วยกัน
บิ๊กแขก เคยเป็น ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ก่อน มาเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
error: Content is protected !!