“แอร์บูล” สวมหมวกแดง แต่ง อ.ย. ส่ง 297 อากาศโยธิน หมุนเวียนกำลัง ลงชายแดนใต้

“แอร์บูล” สวมหมวกแดง
แต่ง อ.ย.
ส่ง297 อากาศโยธิน
หมุนเวียนกำลัง ลงชายแดนใต้
เสริมกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจ9”
ชื่นชม ความกล้าหาญ เสียสละ
หวัง นำสันติสุขให้เกิด3 จ.ชายแดน
ใต้
.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ทำพิธีส่งกำลังพล ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 (กกล.ทอ.ฉก.9) ที่ ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศ297 นาย ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่
โดยสำนักงานศูนย์ติดตามและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนกองทัพอากาศ (ศตส.จชต.ทอ. )ร่วมกับ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้จัดการฝึกความพร้อมปฏิบัติการ ให้แก่กำลังพล ก่อนเดินทางไปปฏิบัติราชการ
ทั้ง การฝึกอบรมภาคทฤษฎี การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง และฝึกทางยุทธวิธี ระหว่าง7-22 กันยายน 2563 ศูนย์การทหารอากาศโยธิน ศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี กองทัพอากาศ จังหวัดลพบุรี และกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จังหวัดปัตตานี
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวให้โอวาทว่า “ขอให้กำลังพลทุกคนที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่9 มีความพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจที่เข้มแข็ง มีความอดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม และน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินชีวิต
ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงาม และนำสันติสุขให้เกิดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเร็ววัน
ผมขอชื่นชมในความกล้าหาญ และความเสียสละของทุกคน ที่จะไปปฏิบัติภารกิจ ตามวาระในวันนี้
และเชื่อมั่นว่ากำลังพลทุกคนจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อปกป้องรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักและเทิดทูน ของพวกเราทุกคนตลอดไป”
Fb.Wassana Nanuam
error: Content is protected !!