วันอังคาร, 9 มีนาคม 2564

Sustainable Smart Air Force.

“บิ๊กแอร์”ประกาศ วิสัยทัศน์
วางรากฐาน การพัฒนาทุกด้าน
อย่างสมดุล
เพื่อปฏิบัติภารกิจชาญฉลาด
-ยั่งยืน
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ กำหนดวิสัยทัศน์ ทอ. ว่า กองทัพอากาศเน้นวางรากฐานการพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุล
เพื่อปฏิบัติภารกิจได้อย่างชาญฉลาดและมีความยั่งยืน
Sustainable Smart Air Force.
error: Content is protected !!