วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

“บิ๊กช่อ-บิ๊กต่วย” รองผบ.สูงสุดใหม่ รายงานตัว

01 ต.ค. 2020
1189
พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผบ.ทร. และ บิ๊กต่วย พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ ต่ายทอง เสธ.ทอ. ที่พลาดเก้าอี้ ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. และข้ามมาเป็น รองผบ.ทหารสูงสุด …. วันนี้ มารายงานตัว
กับ บิ๊กแก้ว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รวม152 นาย ที่ กองบัญชาการกองทัพไทย
เช่น พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร
พลเอก ฉลองชัย ชัยยะคำ รองเสนาธิการทหาร พลเรือเอก เจริญพล คุ้มราษี รองเสนาธิการทหาร พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหาร
error: Content is protected !!