ประเพณี ทัพบก!!

01 ต.ค. 2020
144
“บิ๊กบี้”
ผบ.ทบ. และผบ.ฉก.ทม.รอ.904”
สวมชุดพระราชฐาน
นำนายทหารชั้นนายพล 232 นาย
คุกเข่า ถวายสักการะ
ถวายบังคม หน้า “ร.5”
และถวายสัตย์ฯปฏิญาณตน ต่อหน้า “ร.5” พระบิดา จปร.นำสวด “คาถาในดวงตรามหาจักรี”
เหมือน เมื่อครั้ง บิ๊กแดง ขึ้นเป็น ผบ.ทบ. ที่คาดว่าจะกลายเป็นประเพณี
.
“บิ๊กบี้”พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. /ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 ลั่น จักเทิดทูนรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์ พระมหากษัตริย์เจ้า พระบรมราชจักรีวงศ์ จนกว่าชีวิตจะหาไม่
ย้ำคำปฏิญาณ “ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษามรดกของพระองค์ท่าน ไว้ด้วยชีวิต”
ในตอนหนึ่ง ….พลเอกณรงค์พันธ์ กล่าวว่า ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักสานึกและเทิดทูนไว้เหนือเกล้า เหนือกระหม่อม พร้อมทั้งขอถวายสัตย์ปฏิญาณที่จักจงรักภักดี จักยอมอุทิศตน พร้อมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้อง และรักษาไว้ ซึ่งอธิปไตยของประเทศชาติ ราชอาณาจักรแห่งนี้ และจักเทิดทูนรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์ พระมหากษัตริย์เจ้า พระบรมราชจักรีวงศ์/จนกว่าชีวิตจะหาไม่”
ก่อน นำสวด “คาถาในดวงตรามหาจักรี” ว่า ติระตะเน สะกะรัฏเฐ จะสัมพังเส จะมะมายะนัง สะกะราโช ชุจิตตัญฺจะ สะกะรัฏฐะ ภิวัฑฒะนัง
ความนับถือรักใคร่ ในพระรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดี ในวงศ์ตระกูลของตนก็ดี มีจิตซื่อตรง ในพระราชาของตนก็ดี ย่อมเป็นเครื่องทำให้ รัฐของตนเจริญยิ่ง
ก่อนปฏิญาณตน ว่า ข้าพระพุทธเจ้า จะรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า และจะธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของทหาร
และกล่าวคำปฏิญาณ ของนายร้อย จปร. พร้อมกัน ว่า ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษามรดกของพระองค์ท่าน ไว้ด้วยชีวิต (3 จบ)และถวายบังคม 3 ครั้ง
error: Content is protected !!