วันเสาร์, 6 มีนาคม 2564

อำลา ทัพ 1 จาก….สวนมิสกวัน สู่ ….มัฆวานฯ ราชดำเนิน

บิ๊กหนุ่ย พลเอก ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1 ขึ้น ผช.ผบ.ทบ. ถือเป็น เส้นทางเดินหลัก ของนายทหารที่เป็น แม่ทัพภาค1 ก็จะขึ้น 5 เสือ ทบ. ส่วนใหญ่จะเป็น ผช.ผบ.ทบ. แต่ก็มีขึ้นเป็น เสธ.ทบ. เช่นยุค พลเอกประยุทธ์
ส่วนใหญ่ จากแม่ทัพภาค1 ขึ้น 5 เสือทบ. แล้วมักจะชิง ผบ.ทบ. แต่ พลเอกธรรมนูญ มีอายุราชการ ถึง 2564 เท่านั้น ก็เกษียณราชการ
ปีนี้ จึงเป็นปีสุดท้าย …..
พลเอกธรรมนูญ เป็น เพื่อนร่วมรุ่น ตท.22 ของ บิ๊กบี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ที่มีอายุราชการยาวถึง 2566
พลเอกธรรมนูญ ส่งมอบหน้าที่ แม่ทัพภาค1 ให้ พลโทเจริญชัย หินเธาว์
พร้อมกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1ปี ที่ผมปฏิบัติหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 1 ผมได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานทุกท่าน ส่งผลให้ภารกิจต่างๆ ของกองทัพภาคที่ 1 ที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชา สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จนเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ยอมรับของประชาชน
ผมจึงขอขอบคุณทุกคนไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยใจจริง และแม้ว่าผมจะออกจาก กองทัพภาคที่ 1ไปแล้วก็ตาม
ภาพแห่งความรักความสามัคคี ความผูกพัน รวมทั้งความจริงใจที่ทุกท่านได้มอบให้กับผม จะประทับอยู่ในจิตใจของผมตลอดไป
หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผมจะช่วยเหลือสนับสนุนทุกท่านได้ผมมีความยินดี เป็นอย่างยิ่ง
สำหรับ แม่ทัพภาคที่ 1 ท่านใหม่ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติราชการอยู่ใน กองทัพภาคที่ 1 เป็นระยะเวลายาวนาน
และก่อนที่ท่านจะดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 ท่านได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญในกองทัพภาคที่ 1มาโดยตลอด
​ผมจึงมีความมั่นใจว่า กองทัพภาคที่ 1 ภายใต้การนำของแม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่ จะมีความเจริญก้าวหน้า เป็นกำลังหลักของกองทัพบก ในการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการรักษาอธิปไตยของชาติ
รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความผาสุกให้เกิดแก่พี่น้องประชาชน และประเทศชาติสืบไป
error: Content is protected !!