วันพุธ, 2 ธันวาคม 2563

“ผู้กองธรรมนัส-เสธ.หิ” เพิ่อนรัก สายดาร์ค สายสัมพันธ์ ตท.25 ยังเหนียวแน่น

01 ต.ค. 2020
176
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 1118/2563 เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2563 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยแต่งตั้ง เสธ.หิ นายหิมาลัย ผิวพรรณ อดีตนายทหารผู้กว้างขวางคนดัง และ นายไพร พัฒโน อดีตส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตนายกเทศมนตรีหาดใหญ่ เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรี
ทั้งนี้ ในคำสั่งระบุว่า เพื่อให้การปฎิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแลสหกรณ์สามารถปฎิบัติตามนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีอำนาจหน้าที่ประสานงาน สนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง
ทั้งนี้ ผู้กองธรรมนัส และ เสธ.หิ เป็นเพิ่อนร่วมรุ่นตท.25 เดินในสายวงการคนมีสี ผู้กว้างขวาง
แต่แยกกันโต ผู้กอง ธรรมนัส อยู่ฝ่าย เสไอซ์ พลเอกไตรรงค์ อินทรทัต
ส่วน เสธ หิ โตในสาย เสร็จแล้ว พลเอก.อัครเดช เดชศศิประภา แต่2 เสธ. ไม่ได้เป็นศัตรูกัน แต่แยกกันคุม แยกกันโต
:Post Today
error: Content is protected !!