วันศุกร์, 2 มิถุนายน 2566

Icon ใหม่ สัตหีบ ประตู กองเรือยุทธการ

30 ก.ย. 2020
1927
Icon ใหม่ สัตหีบ
ประตู กองเรือยุทธการ
Naval Fleet
ครบ 3มิติ น้ำ-ฟ้า-ฝั่ง
Harrier-submarine มัจฉานุ-เรือรบ-หน่วยSeal
ใครผ่าน ก็ต้องมอง
ใครมา ก็ต้องแวะ!!
.
ประตูกองเรือ ยุทธการ เสร็จสมบูรณ์แล้วโดย พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ เมื่อครั้งเป็น ผู้บัญชาการทหารเรือได้ไปทำพิธีเปิดเมื่อ 27กย.2563 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้เป็นอานิสงส์จากการขยายถนนสุขุมวิทหน้ากองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบ. จังหวัดชลบุรี ตาม โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC) ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
จึงได้มีการอนุมัติโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะโครงการขยายถนนสุขุมวิทบริเวณหน้ากองเรือยุทธการเป็นขนาด 8 ช่องจราจร
โดยกรมทางหลวง และโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลชายฝั่งอ่าวดงตาล ตั้งแต่แนวหน้า อาคารศูนย์สมุทรกีฬา สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปจนถึงบริเวณสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ
โดยได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สถาปัตย์ ตลอดแนว
นอกจากนั้นยังได้มีการปรับปรุงบริเวณพื้นที่โดยรอบ รวมถึงประตูทางเข้ากองเรือยุทธการ ฝั่งถนนสุขุมวิท เพื่อทดแทนประตูเดิมที่มีสภาพชำรุดและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ในอนาคต
ซึ่งการออกแบบได้คำนึงถึงอัตลักษณ์ความเป็นกองเรือยุทธการ ซึ่งประกอบด้วยกำลังรบทั้ง 3 มิติ คือ เรือผิวน้ำ เรือดำน้ำ กำลังอากาศนาวี และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ โดยจัดวางให้มีความโดดเด่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในหน่วย
สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง รวมถึงการปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โดยรอบ มาจากการเปิดให้เช่าบูชาวัตถุมงคล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือ ที่กองเรือยุทธการ ได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้น
ซึ่งมีกำลังพลตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาในองค์บิดาของทหารเรือไทย ให้ความสนใจเช่าบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงงบประมาณจากเงินสวัสดิการภายในหน่วยของกองเรือยุทธการ ทำให้การดำเนินการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
.
: นท.ยุทธเศรษฐ์ วังกานนท์ กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
error: Content is protected !!