วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

กลาโหม ศรีสมาน มีความ “กลาโหม” จำลอง อาคารศาลาว่าการกลาโหม มาไว้ที่นี่

“ปลัดฯณัฐ” จัดงานเทิดเกียรติ 246 นายทหารดลาโหม เกษียน
.
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ประกาศเกียรติคุณกำลังพล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)
เพื่อเป็นการให้เกียรติกับข้าราชการในทุกระดับชั้นที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อ กระทรวงกลาโหม กองทัพ และประเทศชาติ
โดยมี พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท รองปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา รองปลัดกระทรวงกลาโหม รวมถึงนายทหารที่เกษียณอายุราชการในปีนี้จำนวน 246 นายเข้าร่วม
โดยมีพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีมอบหนังสือประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก รวมถึงพิธีสวนสนามเทิดเกียรติ จากทหารกองผสม 3 เหล่าทัพ แสดงความเคารพแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
error: Content is protected !!