วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563

ครั้งสุดท้าย!! ของ ผบ.ทร.. และ ผบ.ฐท.กท.

พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ในพิธีรับส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ ก่อนที่จะอำลาทร…..โดยมี “ผบ.วิน” พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข ที่ทำหน้าที่ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะขยับไปเป็นหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

จึงเป็นการทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายของทั้งผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ

error: Content is protected !!