วันพุธ, 2 ธันวาคม 2563

แม้จะเมาคลื่นก็ทำงานได้ บางครั้งทะเลก็เรียบเป็นกระจกไร้คลื่นลม บางครั้งคลื่มลมโหมกระหน่ำฝ่าคลื่นลมแดด

“บิ๊กลือ” มั่นใจ “บิ๊กอุ้ย”
นำทัพเรือฝ่าคลื่น ถึงฝั่งได้
เชื่อ จัดการ ศึกใน ที่หนักกว้่าศึกนอก ได้
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม
กองทหารเกียรติยศได้ยิงสลุต จำนวน 19 นัด บริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ ภายในพระราชวังเดิม เพื่อเทิดเกียรติ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ก่อนที่จะอำลาชีวิต
การรับราชการ
ทั้งนี้ พลเรือเอก ลือชัย เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 53
ได้กล่าวในพิธี รับ- ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ ว่า ” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมมุ่งมั่นที่จะทำให้กองทัพเรือ เป็นกองทัพที่ได้รับการยอมรับทั้งจากประชาชนโดยทั่วไป และเป็นที่นับถือของอารยประเทศ เป็นกองเรือชั้นนำในภูมิภาค
โดยได้มอบนโยบายอันสำคัญที่มีความท้าท้ายเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ ผู้คิดดี ทำดี ต้องได้รับการตอบแทน ผู้ประพฤติไม่ดี ต้องไม่มียืนในสังคม นี่คือ ด้านองค์บุคคล
องค์วัตถุได้สร้างโครงการต่าง ๆ ไว้มากมาย องค์วิธีได้สร้างจิตวิญญาณทหารเรืออย่างดียิ่ง อย่างไรก็ตาม หลายสิ่งหลายอย่างเหล่านั้น ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สมกับที่ผมได้ให้คำขวัญกับพวกเราไว้ว่า กองทัพเรือเป็นกองทัพของประชาชน หายใจเชื่อมใจประสานใจ มีชะตาชีวิตเช่นเดียวกับประชาชน ที่ใดมีภัย ที่นั่นมีทหารกองทัพเรือ เป็นกองทัพที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ อย่างสมภาคภูมิ
การที่นี้ ไม่ใช้เพราะว่า ทหารเรือมีความรู้ความสามารถแต่เพียงประการเดียว หากแต่เกิดจากการรวมแรงรวมใจกัน กำลังพลกองทัพเรือ 70,000 นาย ในภาพรวมให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
อีกประการหนึ่ง ที่ขอฝากอำลาก็คือ วิถีของผู้กล้าย่อมต้องเผชิญฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามด้วยความไม่ท้อถอย มีจิตใจที่เข็มแข็ง สมกับเป็นนักรบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักรบชาวเรืออย่างพวกเราที่เราเคยสอนกันไว้ว่า แม้จะเมาคลื่นก็ทำงานได้
เช่นเดียวกัน ในปัจจุบันเราเจอปัญหามากมายยุ่งยากซับซ้อน กว่ากับ เมื่อก่อนนั้นมาก ปัญหาที่เคยแก้ไขด้วยลำพังต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยระหว่างเพื่อนฝูงพี่น้องร่วมมือร่วมใจกัน
“แต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะพวกเราคือลูกประดู่ ลูกเสด็จเตี่ย มีความเป็นหนึ่งน้ำเดียวกัน เมื่อบานก็บานพร้อมกัน เมื่อโรยก็โรยพร้อมกัน ต้องยึดโยงกัน จิตวิญญาณชาวเรือเป็นเช่นนี้ ภาระหน้าที่รับผิดชอบย่อมแตกต่างกันออกไป จังหวะเวลาช่วงชีวิตก็ต้องแตกต่างกันออกไป
วันนี้คนทำหน้าที่นี้ วันนั้นทำหน้าที่นั้น หากทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ก็มีการแปรผันไปตามสถานการณ์ เช่นเดียวกับการเดินทางไกล เราเคยฟันฝ่ามรสุมอย่างมากมาย บางครั้งทะเลก็เรียบเป็นกระจกไร้คลื่นลม บางครั้งคลื่มลมโหมกระหน่ำฝ่าคลื่นลมแดด ต้องอาศัยผู้กล้าเท่านั้นที่ฟันฝ่าไปได้
แต่ผู้กล้าทั้งหลายก็ต้องเป็นหนึ่งเดียว
“ศึกนอกไม่เท่าไร ศึกในหนักกว่าศึกนอก แต่เชื่อได้ว่ากองทัพเรือไม่เป็นเช่นนั้น ย้ำอีกครั้งว่า เราคือลูกเสด็จเตี่ย ทุกคนไม่มีซ้ายไม่มีขวา ไม่มีหน้าไม่มีหลัง ทุกคนคือลูกเสด็จเตี่ย ทำหน้าที่ไปจุดมุ่งหมาย คือความมีเกียรติมีศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของกองทัพเรือ เป็นกองทัพของประชาชน
ก่อนอำลาราชการ ขอฝากไว้ว่า สิ่งใดดีก็สืบต่อไป สิ่งใดไม่ดีก็เลิกล้มได้ ตัวผมเองไม่ยึดติดเพราะถือว่าเกิดจากไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ก็เปลี่ยนแปลงไปได้ จงอย่างยึดติดในส่วนนี้
ผู้บัญชาการทหารเรือท่านใหม่ที่ดำรงตำแหน่งนี้ เป็นผู้หนึ่งของกองทัพเรือที่มองภาพรวมแล้วเห็นว่าเป็นผู้รู้ความสามารถ สามารถนำพากองทัพเรือจะผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อยราบรื่น คำว่าราบรื่นนี้ไม่ได้หมายความว่าทะเลจะสงบ หากแต่ต้องนำพานาวานี้ ฟันฝ่าคลื่นลมต่อไปยังปลายทางด้วยความเรียบร้อย
ขอความร่วมมือเพื่อนนายทหารทุกท่านทุกคน จงให้ความร่วมมือกับผู้บัญชาการทหารเรือท่านใหม่ นำพากองทัพเรือถึงฝั่งจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพทุกประการ. “
error: Content is protected !!