วันศุกร์, 2 มิถุนายน 2566

“AirBull” รับตำแหน่ง แม่ทัพฟ้า สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ยัน จะทำงานอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ

“บิ๊กนัต” ยัน”แอร์บูล” เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ และมีวิสัยทัศน์
มีประสบการณ์สูงทั้งในด้านการบิน การบริหาร การปกครอง การต่างประเทศ ผู้ที่มีคุณสมบัติ คุณลักษณะครบถ้วน เป็นผู้นำสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่กองทัพอากาศได้
.
พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และการมอบการบังคับบัญชาในตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้ พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ที่ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชกองทัพอากาศ
ในพิธีเอสซึ่งจัดแบบนิวหน่อม่อแล้วตัดขั้นตอนให้สั้นลง ไม่มีการสวนสนามแต่ มีเครื่องบินขับไล่F-5 จำนวน 2 เครื่อง, เครื่องบินขับไล่(F-16 จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องบินGripen จำนวน 2 เครื่อง fly by บินผ่านพิธี เพื่อเป็นเกียรติ
พล.อ.อ.มานัต กล่าวว่า พล.อ.อ.แอร์บูล เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ และมีวิสัยทัศน์อันยาวไกล มีประสบการณ์สูงทั้งในด้านการบิน การบริหาร การปกครอง การต่างประเทศ และวิทยาการแขนงต่างๆ
พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะครบถ้วน สามารถเป็นผู้นำสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่กองทัพอากาศได้
พวกเราทุกคนจะต้องช่วยเป็นกำลังสำคัญทำหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทัพอากาศและประเทศชาติต่อไป
พล.อ.อ.แอร์บูล กล่าวว่า ขอรับหน้าที่และการบังคับบัญชา จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ
ตลอดระยะเวลาที่ผมได้ปฏิบัติราชการในกองทัพอากาศได้ประจักษ์ ถึงขีดความสามารถในการทำงานของ พล.อ.อ.มานัต ตลอดมาเป็นนักปกครองและเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้ความสำคัญมุ่งมั่นพัฒนากองทัพอากาศในทุกด้านเป็นผู้ที่ดำรงตนอย่างเรียบง่าย ยึดมั่นในคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทและเสียสละ เพื่อกองทัพอากาศและประเทศชาติ เพื่อให้การพัฒนากองทัพอากาศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ผมจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ จะปกครองบังคับบัญชาโดยยึดหลักคุณธรรม จะดำรงความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของกำลังพลกองทัพอากาศ เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาและขับเคลื่อนให้กองทัพอากาศไทย เป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค ดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
error: Content is protected !!