วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

“บิ๊กกบ”ให้กำลังใจ “บิ๊กแก้ว-ผบ.เหล่าทัพ”ชุดใหม่

30 ก.ย. 2020
43
ต้องบริหารกองทัพ ดูแลความมั่นคงของประเทศ-ช่วยเหลือประชาชน
ในสภาพงบประมาณที่ถูกตัดทอนลงแต่ต้องดำรงความพร้อมให้ได้
เชื่อ ในฐานะ สว. จะใช้ดุลยพินิจ ในการแสดงบทบาท
พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี กล่าวก่อนการส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้กับพลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ว่า ต้องให้กำลังใจ ผู้บัญชาการเหล่าทัพคนใหม่ในการทำงาน จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ท้าทาย ของประเทศไทย ที่จะต้องเผชิญกับภาวะทางเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาเร่งด่วน โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่จะถูกตัดทอนน้อยลงเหมือนว่าช่วง3-4 ปีก่อน
แต่กองทัพจะต้องดำรงศักยภาพและความพร้อมรบ รักษาความมั่นคงให้ได้
จะต้องยืนหยัดดำรงความพร้อม
ทั้งการสนับสนุนขับเคลื่อนประเทศชาติได้ต่อไป และจะต้องพัฒนาศักยภาพโดยจะบกพร่องไม่ได้
โดยเฉพาะงบประมาณที่มีข้อจำกัด ที่จะต้องรับมือกับสถานการณ์งบประมาณที่มีข้อจำกัดโดยต้องปรับตัวให้สอดคล้องในการปรับกลไกการดำเนินการทุกด้าน โดยเฉพาะกองทัพบก และ จะต้องเน้นเรื่องภารกิจช่วยเหลือประชาชน โดยใช้ขีดความสามารถของกองทัพที่มีอยู่
พลเอกพรพิพัฒน์ กล่าวถึงคำแนะนำให้กับการทำหน้าที่ในตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ของผู้บัญชาการเหล่าทัพคนใหม่ว่า คิดว่าทุกคนคงใช้ดุลพินิจระหว่างกัน ว่าการแสดงบทบาทของผู้บัญชาการเหล่าทัพ ในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา จะดำเนินการอย่างไร คาดว่าแต่ละคน คงจะแถลงแนวทางในอนาคตอันใกล้นี้
.
เมื่อถามถึงความเป็นห่วงต่อบ้านเมืองในปัจจุบันหลังจากเกษียณไปแล้วมีความเห็นอย่างไร พลเอกพรพิพัฒน์กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าในที่สุดแล้วประเทศไทยจะมีความเป็นพิเศษคือเรื่องความรู้รักสามัคคี ความปรองดองเท่านั้น ที่จะนำพาประเทศชาติไปได้ มองความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติ และถ้านำเรื่องความเห็นต่างมาช่วยเสริมและกำหนดทิศทางด้วยกันบนพื้นฐานว่าเราจะรักกัน เราอยากเห็นประเทศไทยเดินหน้าไปอย่างสงบสุข แบบที่ไม่ต้องสร้างความขัดแย้งเชื่อว่าในที่สุดประเทศไทยก็จะเห็นทางสว่างและประสบความก้าวหน้า
error: Content is protected !!