“แอร์บูล” ยันทหารไม่ยุ่งการเมือง

ชี้ สว.ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

การแก้ไข -ปิดสวิตช์สว.ก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอน มีกติกา

ยันตอนนี้ยังไม่ห่วงการชุมนุม

บ้านเมืองอย่างเรียบร้อยดี

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ .คนใหม่ให้สัมภาษณ์ครั้งแรก หลังรับมอบตำแหน่งจาก พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โดยยืนยันว่า จุดยืนทางการเมืองและบทบาทการวางตัวทางการเมือง คือ ทหารไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง แต่ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญกำหนดในการปกป้องดูแลประเทศชาติ และช่วยเหลือประชาชน

“ทหารไม่ค่อยเกี่ยวกับการเมืองอยู่แล้วเรามีการ เตรียมกำลังกองทัพอากาศในการดูแลพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน”

ส่วนบทบาทของการเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น พลอากาศเอก แอร์บูล กล่าวว่า  รัฐธรรมนูญว่าไงเราก็ปฏิบัติตามแล้วธรรมนูญนั้น มันมีขั้นตอน และกติกาอยู่แล้ว

ส่วนข้อเรียกร้องในการปิดสวิตช์ สว.นั้น พลอากาศเอก แอร์บูล กล่าวว่า มันมีขั้นตอนในการแก้ไข แม้แต่อำนาจสว.

ส่วนสถานการณ์ทางการเมืองในเวลานี้นานตอนนี้ ก็ยังไม่มีอะไร ยัง เรียบร้อยดี

 

error: Content is protected !!