วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

“บิ๊กแก้ว”ให้คำมั่น จะธำรงไว้ ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

“บิ๊กแก้ว”
ผบ.ทหารสูงสุด
“ทหารม้าคอแดง”
ให้คำมั่น
จะธำรงไว้ ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เสริมสร้างเกียรติภูมิของกองทัพ
.
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ส่งมอบหน้าที่ให้กับ พลเอก เฉลิมชัย ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด คนใหม่ ที่ กองบัญชาการกองทัพไทย
โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมพิธี
พล.อ.พรพิพัฒน์ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมากองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านการเตรียมและการใช้กำลังและพัฒนาความเคารพ
รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถ อาวุธยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งทำหน้าที่ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยต่อประเทศชาติ
ผมเชื่อมั่นว่าภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านใหม่ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ จะนำพากองทัพไทย เป็นหน่วยงานหลักด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงที่มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ
“และทำหน้าที่ในการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลในการร่วมแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองได้อย่างดีเยี่ยม “
ผมขอ มอบหน้าที่และการบังคับบัญชาในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้กับ พลเอห เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป “ พลเอกพรพิพัฒน. กล่าว
พลเอก เฉลิมพล กล่าวว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไปนั้น นับเป็นพรมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อม ซึ่งตนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความรับผิดชอบอย่างหาที่สุดไม่ได้
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอดีตผู้บังคับบัญชา และกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกยุคทุกสมัยใดร่วมกันเสริมสร้างกองทัพไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนสืบเนื่องตลอดมาจนถึงทุกวันนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่จะเกษียณชีวิตราชการในครั้งนี้ ได้มุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละเพื่อพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลเป็นอย่างดียิ่ง
“ผม ขอให้คำมั่นว่าจะร่วมการปฏิบัติหน้าที่เพื่อธำรงไว้ ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาสและเสริมสร้างเกียรติภูมิของกองทัพไทย
ตลอดจนจะมุ่งมั่นทุ่มเท เสียสละและยึดถือพระราชพิธีนิทาน 5 และนโยบายของรัฐบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
error: Content is protected !!