วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2564

กลาโหม มอบรางวัล “ศาลทหารต้นแบบดีเด่น”

กลาโหม มอบรางวัล
“ศาลทหารต้นแบบดีเด่น”
ยึดหลัก 5 ส.
สะอาด -สะดวก-สง่างาม -สมศักดิ์ศรี -สมบูรณ์แบบ- เสริมทักษะ
ทั้งปรับปรุงทิวทัศน์ -ดูแลกำลังพล นักโทษ ผู้คุมขัง ญาติ
ธำรงความยุติธรรม
มทบ.18-มทบ.27-มทบ.310-มทบ.44 ชนะเลิศ
.
.
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนรมว.กลาโหม มอบรางวัลโครงการประกวดศาลทหารต้นแบบดีเด่น กองทัพภาคที่1-กองทัพภาค4ที่ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกลาโหม
โดยคัดเลือกจาก34 มณฑลทหารบกทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 5 ประการสำคัญ คือ ความสะอาด ความสะดวก ความสง่างาม สมศักดิ์ศรี ความสมบูรณ์แบบ และการเสริมทักษะ
โดยมีรางวัลทั้งหมด8รางวัล แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 4 รางวัล ได้แก่ กองทัพภาคที่ 1 ศาลมณฑลทหารบกที่ 18 ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี
กองทัพภาคที่ 2 ศาลมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด
กองทัพภาคที่ 3 ศาลมณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก
กองทัพภาคที่4ศาลมณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
และรางวัลรองชนะเลิศ 4รางวัล คือ กองทัพภาคที่ 1ศาลมณฑลทหารบกที่ 13 ลพบุรี
กองทัพภาคที่2 ศาลมณฑลทหารบกที่ 25 กองทัพภาคที่3ศาลมณฑลทหารบกที่ 34 กองทัพภาคที่4 ศาลมณฑลทหารบกที่ 43
พลเอกณัฐ ได้กล่าวชื่นชมกำลังพลทุกคน ที่ร่วมใจกัน พัฒนา หน่วยงาน ใส่ใจปรับปรุงทิวทัศน์ การดูแลกำลังพล นักโทษ ผู้คุมขังและญาติ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่ง เพื่อยกระดับศาลทหารให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ให้เป็นศาลทหารต้นแบบ
error: Content is protected !!