จากเรือสู่ฝั่ง ผลัดเปลี่ยนกำลังพล ดูแลชายแดนใต้

“เรือหลวงอ่างทอง” นำทีม
มลป.64 -หมู่เรือลำเลียงกำลังพล
ผลัดเปลี่ยน
เคลื่อนกำลัง จากเรือสู่ฝั่ง
นำกำลังทหาร
ขึ้นหาดบ้านทอน “ค่ายจุฬาภรณ์”
สับเปลี่ยน ดูแลชายแดนใต้
.
กองทัพเรือ จัดตั้ง”มลป.64 หมู่เรือลำเลียงกำลังพลผลัดเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2564) ในระหว่างวันที่ 25 ก.ย. – 4 ต.ค.63
โดยมี น.อ.ประสงค์ ชัยมะณี เป็นผู้บังคับหมู่เรือลำเลียงกำลังพลผลัดเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ผบ.มลป.64)
กำลังประกอบด้วย ร.ล.อ่างทอง เป็นเรือหมู่ (เรือหัวหน้า) ร.ล.กันตัง (เรือคุ้มกันในพื้นที่) ชุดปฏิบัติการพิเศษ และชุดปฏิบัติงานชายหาด
พร้อมด้วยกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เดินทางจากฐานทัพเรือสัตหีบถึงหาดบ้านทอน จ.นราธิวาส ปฏิบัติการเคลื่อนกำลัง จากเรือ สู่ฝั่งเพื่อส่งกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ หาดบ้านทอน จ.นราธิวาส
น.อ.ปรัชญา หาญเทียม รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทนในการรับและส่งกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดภาคใต้ของกองทัพเรือ พร้อมยุทโธปกรณ์
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทัพเรือจึงจัดกำลังเฉพาะกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า ในพื้นที่ จ.นราธิวาส และ จ.สงขลา
และได้จัดกำลังสนับสนุนการผลัดเปลี่ยนกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปีนี้จัด ร.ล.อ่างทอง สนับสนุนการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการผลัดเปลี่ยนฯ
โดยมีแนวความคิดในการปฏิบัติภายใต้กรอบการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ประกอบด้วยขั้นตอน
– การวางแผน ระหว่างกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ร่วมกับหน่วยต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ
– การขึ้นสู่เรือ เป็นการรับกำลังพลและยุทโธปกรณ์ขึ้นสู่เรือ โดยกำลังพลชุดรับหน้าที่ขึ้นสู่ ร.ล.อ่างทอง ที่ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และกำลังพลชุดส่งหน้าที่ขึ้นสู่ ร.ล.อ่างทอง ที่หาดบ้านทอน จ.นราธิวาส
– การซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ และการยาตราเรือ จากฐานทัพเรือสัตหีบ ถึงหาดบ้านทอน จ.นราธิวาส
– การเคลื่อนกำลังจากเรือสู่ฝั่ง โดยชุดรับหน้าที่จะลำเลียงขนถ่ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ขึ้นสู่หาดบ้านทอน จ.นราธิวาส ณ ค่ายจุฬาภรณ์
ซึ่งการปฏิบัติในขั้นตอนนี้จะมี ร.ล.อ่างทอง เป็นเรือควบคุมหลัก และจัดเรือระบายพลขนาดเล็ก (LCVP) ร่วมกับเรือยางท้องแข็ง (RHIB) เป็นเรือดูแลความปลอดภัยขณะทำการลำเลียงขนถ่าย (SAFETY BOAT) ทั้งนี้มี ร.ล.กันตัง เป็นจะเป็นเรือลาดตระเวนคุ้มกันโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการ
ทั้งนี้กองทัพเรือได้กำหนดแนวทางของการปฏิบัติของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
ทั้งนี้ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลไว้ว่า “ทหารเรือต้องเป็นกองทัพของประชาชน หายใจ เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกับประชาชน สู้เพื่อประชาชน ที่ใดมีภัย มีอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ…”
error: Content is protected !!