วันจันทร์, 1 มีนาคม 2564

ถึงเวลา ปรับเปลี่ยน!

“ผบ.วิน-ผบ.โต้ง”
เจอกัน บนแท่น อีกครั้ง
ส่งมอบหน้าที่
ผบ. ฐานทัพเรือกรุงเทพ”คนใหม่
“ผบ.วิน”พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข ส่งมอบหน้าที่ และอำนาจการบังคับบัญชาในตำแหน่งผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ให้กับ “ผอ.โต้ง” พลเรือตรีชัยณรงค์ บุญยรัตกลิน ผอ.ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.
มาทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในเขตกองทัพเรือและพื้นที่ รับผิดชอบ ในยุคที่ บิ๊กอุ้ย พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขานเป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ
ส่วน พลเรือตรีสุวิน ขยับไปเป็น พลเรือโท ในตำแหน่ง หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
ทั้งนี้ พลเรือตรีชัยณรงค์ เคยส่งมอบหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ (ผบ.กลน.) ให้กับ พลเรือตรีสุวิน
error: Content is protected !!