วันจันทร์, 1 มีนาคม 2564

CoViD ซูดาน!!

29 ก.ย. 2020
80
แจง 23 ทหารไทย จาก180 นาย ที่ กลับจาก ภารกิจ UN ที่South Sudan
ติดCoViD19
เข้ารับการรักษา แล้ว
ที่เหลือยังอยู่ในSQ
ก่อนส่งกลับหน่วย
ทบ.เผย พร้อมดูแล
เตือน ทหารผลัด2
ที่ ไปสับเปลี่ยนกำลัง ระวังตัวป้องกัน เคร่งครัด
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย ใน เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 1 ที่กลับจากปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในนามสหประชาชาติ ณ เซาท์ซูดาน ได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย.63 และเข้าสู่มาตรการป้องกันโควิคตามมาตรฐานของ ศบค.
โดยทั้งหมด 180 นาย ได้เข้ากักตัวที่ state quarantine จ.ชลบุรี
ขณะที่กักตัว ได้มีการตรวจSwap หาเชื้อ ผลการตรวจมีการติดเชื้อจำนวน 23 ราย
ตามที่ ศบค.ได้แถลงให้ประชาชนได้รับทราบไปแล้ว
ซึ่งผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ ไม่แสดงอาการ สภาพร่างกายทั่วไปปกติ
ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.63
โดยกรมแพทย์ทหารบกได้เข้าไปให้การดูแลเพิ่มเติมตามนโยบายป้องกันโควิดของกองทัพบกด้วย
สำหรับกำลังพลที่ไม่ติดเชื้อและยังอยู่ใน state quarantine จะได้รับการตรวจเชื้อซ้ำ เป็นครั้งที่ 2
และเมื่อกักตัวครบ 14 วัน หากไม่พบการติดเชื้อ จะเดินทางกลับหน่วยต้นสังกัด
และเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติตัวตามวินัยทหารต้าน COVID-19 ของกองทัพบกอีกระยะหนึ่ง
ขณะนี้ทางสาธารณสุขได้ดำเนินการสอบสวนโรค
พร้อมกันนี้กองทัพบกได้ดำเนินการสนับสนุนทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลการเตรียมส่งกลับต้นสังกัด
รวมทั้งได้มีการแจ้งเตือนและกำชับไปยัง กองร้อยทหารช่างฯ ผลัดที่ 2 ที่ได้เดินทางไปถึงซูดานแล้ว ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการป้องกัน COVID-19 ทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วย ตามแนวทางที่กองทัพบก และUN ได้วางกรอบไว้
สำหรับกำลังพลที่กลับจากเซาท์ซูดาน ถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละ ทุ่มเท ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย จนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ
ทั้งนี้กองทัพบกจะให้การรักษาดูแล จนพ้นจากภาวะการติดเชื้ออย่างดีที่สุด
….
error: Content is protected !!