วันอาทิตย์, 25 ตุลาคม 2563

The Pegasus “บิ๊กนัต-บิ๊กแอร์” ออกงานคู่

The Pegasus
“บิ๊กนัต-บิ๊กแอร์” ออกงานคู่
ชมทดสอบการปฏิบัติของอากาศยานไร้คนขับ “ม้าบิน” และ “จั๊กจั่น”
ก่อนส่งมอบหน้าที่ ผบ.ทอ. บ่ายพรุ่งนี้
.
.
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อม พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ว่าที่ ผบ.ทอ.คนใหม่ เยี่ยมชมการทดสอบการปฏิบัติของอากาศยานไร้คนขับ ในการขนส่งพัสดุ และครุภัณฑ์ที่จำเป็น จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ไปยัง โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)
ซึ่งทั้ง2 โรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ
อากาศยานไร้คนขับม้าบิน เป็นผลงานจากโครงการผลิตนวัตกรรมของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ร่วมกับ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) ภายใต้นโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการผลิตอากาศยานไร้คนขับให้มีขีดความสามารถในการกระจายเสียงและส่งของ เพื่อรองรับสถานการณ์ในช่วงภาวะฉุกเฉิน ภัยธรรมชาติ หรือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพอากาศ สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการใช้นวัตกรรมช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน โดยมีพิสัยการบิน 10 กิโลเมตร ระยะทางบินสูงสุด 16 กิโลเมตร ความเร็วเดินทาง 43 กม./ชม. น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 5 กิโลกรัม เวลาการบิน 45 นาที
สำหรับอากาศยานไร้คนขับที่มีขีดความสามารถในการกระจายเสียง มีชื่อว่า “จักจั่น” และอากาศยานไร้คนขับที่มีขีดความสามารถในการขนส่งพัสดุ มีชื่อว่า “ม้าบิน”
อย่างไรก็ตาม การประดิษฐ์คิดค้น วิจัย และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เป็นสิ่งที่กองทัพอากาศให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการนำ “ปัญญาของคนไทย” เข้าไปพัฒนาต่อยอดในทุกมิติและทุกระบบงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบปฏิบัติการ ซอฟท์แวร์ หรือแม้กระทั่งระบบอาวุธในอนาคต
error: Content is protected !!