วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563

มองตา รู้ใจ!!

29 ก.ย. 2020
50
มองตา รู้ใจ!!
”พี่แดง-น้องบี้”
2 นายทหารคอแดง
จุดยืนร่วมเดียวกัน
จงรักภักดี
ปกป้องค้ำชู สถาบันฯ
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ส่งมอบหน้าที่ และอำนาจการบังคับบัญชา ในตำแหน่ง ผบ.ทบ. ให้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
หลัง1 ตค. พลเอก ณรงค์พันธ์ จะเป็น ผบ.ทบ. และ ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 แทน บิ๊กแดง รับหน้าที่ แทน
แต่ก็จะยังคงทำงานใกล้ชิดกันตามเดิม. เพราะ บิ๊กแดง ไปเป็น รองเลขาธิการ พระราชวัง
เมื่อปี 2547-2548 บิ๊กบี้ กับ บิ๊กแดง ลงไป ปฎิบัติหน้าที่ในใช้แดนพักใต้ที่จังหวัดยะลาด้วยกัน นอนในฐานด้วยกันกระต๊อบอยู่ใกล้กัน จึงมีความใกล้ชิดและสนิทกัน เป็นวงศ์เทวัญเหมือนกันโตจากกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ด้วยกัน และมาเป็นทหารคอแดงด้วยกัน
“ผมเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ จิตวิญญาณความเป็นทหารของ พลเอก ณรงค์พันธ์ และอุดมการณ์ การทำงานที่ยึดถือผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติเป็นสำคัญ ซึ่งจะสามารถรับผิดชอบภาระหน้าที่ที่มาพร้อมกับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ได้เป็นอย่างดียิ่ง และจะนำพากองทัพบกให้ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคงเป็นปึกแผ่นต่อไป “
ส่วน พลเอก ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า พลเอก อภิรัชต์ แสดงให้เห็นถึงการเป็นทหารอาชีพ ที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ ทุ่มเท เสียสละ ในการทำหน้าที่ เพื่อส่วนรวมอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมีความจงรักภักดีอย่างมั่นคงในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้วางรากฐานให้กองทัพบก ภายใต้การบังคับบัญชาของท่านของ พลเอก อภิรัชต์ มีความแข็งแกร่ง มีศักยภาพ
โดยเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถของกำลังพลกองทัพบกทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังพลต้นน้ำ พัฒนาหลักสูตรการศึกษา ระบบการปฏิบัติงานในทุกมิติให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานสากลนำไปสู่การเป็น Smart Soldier Strong Army ที่มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพร้อมรบ สามารถรองรับภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ให้ความสำคัญในการเอาใจใส่ดูแลสวัสดิการ และปัญหาความเดือดร้อนของกำลังพล โดยเปิดช่องติดต่อสื่อสารสายตรง เพื่อช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ของกำลังพล
Fb.Wassana Nanuam
error: Content is protected !!