วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

ออกงานคู่ เปิดตัวคู่

“บิ๊กแอร์” พร้อม “อ.น้อง” ภริยา
ร่วมพิธีประดิษฐาน
“พระพุทธศาสดาประชานาถ”
บนยอดดอย อินทนนท์
บิ๊กแอร์ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ว่าที่ผบ.ทอ.คนใหม่ และ อ.น้อง ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ ภริยา ร่วมประกอบพิธีประดิษฐาน “พระพุทธศาสดาประชานาถ” ที่ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
ที่มี พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อม แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทอ. เป็นประธาน
ถือว่าเป็นการเปิดตัว คู่ ของว่าที่ ผบ.ทอ.คนใหม่ และภริยา ที่จะมารับหน้าที่ นายกสมาคมแม่บ้านทอ. คนใหม่ด้วย
ทั้งนี้ พลอากาศเอก มานัต ที่ต้องการให้มีพระพุทธรูปกองทัพอากาศประดิษฐานอยู่บนพื้นที่สูงสุดของประเทศ เพื่อให้ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป รวมถึงเยาวชนและผู้สูงอายุได้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จึงได้สร้าง” พระพุทธศาสดาประชานาถ”ขึ้น
โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานนาม “พระพุทธศาสดาประชานาถ” มีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดา ผู้เป็นที่พึ่งของประชาชน
error: Content is protected !!