วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

ร่วมบุญ !

“บิ๊กนัต-บิ๊กแอร์บูล”
ร่วมทำพิธีประดิษฐาน
“พระพุทธศาสดาประชานาถ”
บนยอดดอยอินทนนท์
ภารกิจบุญ ส่งท้าย ผบ.ทอ.
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อม แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ว่าที่ผบ.ทอ.คนใหม่ และภริยา ราวมประกอบพิธีประดิษฐาน “พระพุทธศาสดาประชานาถ” ที่ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
โดยได้ร่วมอัญเชิญพระพุทธศาสดาประชานาถ จากหอพระสถานีรายงานดอยอินทนนท์ มายังบริเวณมณฑลพิธีเพื่อประกอบพิธีสงฆ์
จากนั้นได้ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธศาสดาประชานาถไปประดิษฐานบนบุษบกที่จัดสร้างขึ้นใหม่
พระพุทธศาสนาประชานาถสร้างขึ้นในโอกาสครบ 100 ปีการทิวงคตพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
และจากดำริของ พลอากาศเอก มานัต ที่ต้องการให้มีพระพุทธรูปกองทัพอากาศประดิษฐานอยู่บนพื้นที่สูงสุดของประเทศ เพื่อให้ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป รวมถึงเยาวชนและผู้สูงอายุได้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานนาม “พระพุทธศาสดาประชานาถ” มีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดา ผู้เป็นที่พึ่งของประชาชน
กองทัพอากาศได้ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธศาสดาประชานาถ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ต่อมาได้ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
และได้อัญเชิญพระพุทธศาสดาประชานาถไปประดิษฐานไว้ที่หอพระสถานีรายงานดอยอินทนนท์เป็นการชั่วคราว ระหว่างรอการก่อสร้างที่ประดิษฐานใหม่
โดยได้ทำพิธีบวงสรวงและยกเสาเอกงานก่อสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธศาสดาประชานาถ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และประดิษฐาน เมื่อ26 กย.2563
error: Content is protected !!