นางฟ้า Hercules

ครบพร้อมหน้า ทั้ง 5 นักบินหญิง รุ่นแรกของกองทัพอากาศ…..ที่ปฏิบัติหน้าที่ นักบินC130 Hercules เครื่องบิน ที่ประจำการ ฝูงบิน 601 Lucky มา40 ปีแล้ว
“ผู้กองนกยูง-ผู้กองพีร์-ผู้หมวดไอร์-ผู้หมวดพิซ่า-ผู้กองน้ำตาล” 5 นักบินหญิงทัพฟ้า รุ่นแรก แห่ง ฝูงบิน601 กองบิน6 ดอนเมือง
“ผู้กองนกยูง” MAESTRO เรืออากาศเอกหญิง กานต์ชนก จรรยารักษ์ ,”ผู้กองพีร์”BELUGA เรืออากาศเอกหญิง พีรศรี จักรไพศาล …”ผู้หมวด ไอ”Aston
เรืออากาศโทหญิง สิรีธร ลาวัณย์เสถียร และ”ผู้หมวดพิซ่า” PIZZA เรืออากาศโทหญิง ชลนิศา สุภาวรรณพงศ์ และ “ผู้กองน้ำตาล “ Sugar เรืออากาศเอกหญิง ชนิกานต์ สอนจ้าน
5 นักบินหญิงรุ่นแรก ในโอกาส จัดงาน “เกียรติยศ 40ปี เครื่องบิน C130 Hercules เครื่องบินที่น้องๆทั้ง5 คน บินอยู่ ณ ฝูง 601 Lucky
error: Content is protected !!