วันพุธ, 3 มีนาคม 2564

“ผบ.นย. ให้กำลังใจผู้ไปปฏิบัติงานเขตชายแดน”

พล.ร.ท. รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้โอวาทแก่กำลังพลที่จะไปปฏิบัติงานในหน่วยเฉพาะกิจ (ส่วนใหญ่) ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการต่อไป พร้อมขอบคุณกำลังพลที่ได้เสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่โดยดีมาตลอด
.
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้กล่าวว่า สถานการณ์พื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ยังไม่มีเหตุที่ต้องใช้กำลังทหาร แต่กำลังทหารก็ยังมีความจำเป็นในด้านการรักษาความมั่นคง การวางกำลังป้องกันชายแดน การพัฒนาและสนับสนุนเจ้าหน้าที่บ้านเมือง รวมถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมตามแนวชายแดน
.
การปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย จึงถือเป็นภารกิจที่สำคัญของนาวิกโยธิน ในการตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือ จนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาชนมาโดยตลอด
error: Content is protected !!