วันอาทิตย์, 25 ตุลาคม 2563

เหล่าทัพ เตรียมรำลึก “ร.9”สวรรคต เดินหน้า ศูนย์ฝึกจิตอาสา 205ไร่ ใน ร.11ทม.รอ.

25 ก.ย. 2020
124
“บิ๊กตู่”ประชุม​สภากลาโหม
นัดสุดท้าย
สั้งทุกเหล่าทัพจัดงานวันสวรรคต”ร.9”
13 ตค.
พร้อมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
เน้น “เกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์”
ร.10 ต่อยอด ร.9
ตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสา ในพื้นที่ 205ไร่ ใน ร.11ทม.รอ.
สั่ง กองทัพสนับสนุนการรักษาสันติภาพ-ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการช่วยเหลือประชาชน
ตรึงกำลังตามแนวชายแดนป้องกันลักลอบเข้าประเทศ ทำเสี่ยงแพร่ระบาดโควิดฯ
พันเอกวันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงถึงการประชุมสภากลาโหม ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน
ซึ่งเป็นการประชุมนัดสุดท้ายประปีงบประมาณ 2563 และพิธีอำลาหน้าที่ของผู้บัญชาการเหล่าทัพและคณะนายทหารที่จะเดินทางไปเป็นทูตทหารด้วย
วันนี้ในที่ประชุม​ นายกรัฐมนตรีได้เน้น 2 เรื่องหลัก คือสถาบันพระมหากษัตริย์และภารกิจของกองทัพ โดยเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ เตรียมจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9 )ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้
นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้กองทัพจัดงานและสนับสนุนกิจกรรมทุกหน่วยงานร่วมกันเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านกิจกรรมในโครงการต่างๆที่มีอยู่ ที่นำมาซึ่งความผาสุก ทั้งทางกายและทางใจ ของประชาชนที่มีประโยชน์มากมาย รวมถึงสะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยที่มีมาอย่างยาวนาน
และนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่10 ในการรักษา สืบสานและต่อยอดด้วย โดยเฉพาะเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ โดยเป็นการต่อยอดเกษตรทฤษฎีเดิมของในหลวงรัชกาลที่9 ที่มีการเพิ่มเติมคำว่าประยุกต์เข้ามาและพัฒนางานด้านเกษตรในรูปแบบต่างๆ
โดยเน้นที่ “เกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์” ร.10 ต่อยอด ร.9
ตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสา ในพื้นที่ 205ไร่ ใน ร.11ทม.รอ.
สำหรับภารกิจเหล่าทัพ เน้นการรักษาสันติภาพ ,การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ,การพัฒนาและการช่วยเหลือประชาชน โดยนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมการพัฒนาการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ที่มีพัฒนาการอย่างมากและขอให้ดำรงความต่อเนื่องไว้
ให้เป็นไปอย่างประสานสอดคล้องและไม่เกิดความซับซ้อน การวิจัยพัฒนาและทำใช้เอง ลดการนำเข้าไปจนถึงพัฒนาเพื่อการส่งออก ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ยังให้กองทัพสนับสนุนการแก้ปัญหาโควิด-19 ตามนโยบายรวมไทยสร้างชาติ ร่วมกันอย่างเป็นภาคส่วน โดยเฉพาะทำงานอย่างบูรณาการที่ใช้กลไกความร่วมมือของคณะกรรมการชายแดน ให้เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังและลาดตระเวนชายแดนอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย ทั้งทางบกและทางน้ำ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19
รวมไปถึงยังให้ทุกเหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจาก พายุโนอึล อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะงานฟื้นฟูการเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย และซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม รวมไปถึงเรื่องการประกอบอาชีพของประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ท้ายที่สุดนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้กองทัพทำงานอย่างเป็นเอกภาพในการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชาติ ประชาสัมพันธ์เรื่องการแสดงออกทางความคิดของประชาชนที่เคารพความแตกต่างซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขในประเทศ รวมถึงสร้างกิจกรรมสนับสนุนความมีจิตอาสา
ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ยังได้ขอบคุณสมาชิกสภากลาโหมที่ได้ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ เข้มแข็ง และมุ่มมั่นปฎิบัติหน้าที่ต่อไปในภาพรวมของประเทศ
error: Content is protected !!