วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

28 ผู้ช่วยทูตทหาร อำลา “บิ๊กตู่”

28 ผู้ช่วยทูตทหาร
อำลา “บิ๊กตู่”
ก่อนบินไปประจำต่างประเทศ
ชี้ เป็นภารกิจสำคัญต่อประเทศชาติ และกองทัพไทย
ย้ำเสริมสร้างความสัมพันธ์ แข็งแกร่ง
ร่วมมือด้านความมั่นคง กับมิตรประเทศ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้เป็นประธานในพิธีอำลาของคณะนายทหาร ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ต่างประเทศ ในตำแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพ และรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพจำนวน28 นาย
หลังจากที่ได้รับการคัดเลือก ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนทหารของกองทัพไทย ในต่างประเทศ
พลเอก ประยุทธ์ กล่าวแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ พร้อมขอให้คิดเสมอว่า ภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้น ถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ และกองทัพไทย ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง ระหว่างไทยกับมิตรประเทศ ให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งมิตรภาพอันแน่นแฟ้น และความไว้เนื้อเชื่อใจ ระหว่างกัน จะส่งผลดีอย่างยิ่งต่อประเทศไทย ในเวทีระดับนานาชาติในอนาคต 
เพราะฉะนั้นขอให้ใช้ความรู้ความสามารถ ที่มีอย่างเต็มที่ ในการทำภารกิจครั้งนี้ เพื่อทำให้การปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนของกองทัพ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
error: Content is protected !!