วันพุธ, 2 ธันวาคม 2563

ทหารเรือ แชร์ ความในใจ” บิ๊กช่อ”

ทหารเรือ
แชร์ ความในใจ” บิ๊กช่อ”
ตัดพ้อ ชีวิตรับราขการทหาร
แนะหลักปกครองบังคับบัญชา
ยึดความถูกต้อง
ต้องศึกษา”ลูกน้อง”ตั้งแต่กําเนิด
ดู ความดีความสามารถที่สะสมมา
มิใช่ ความดีฉาบฉวย ในช่วงสุดท้ายของการรับราชการ
.
ทหารเรือ ส่งต่อ ทั้งข้อความ และภาพกราฟฟิค คำพูด ของ “บิ๊กช่อ” พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผบ.ทร. ที่พลาดเก้าอี้ ผบ.ทร. และถูกย้ายไปเป็น รองผบ.ทหารสูงสุด ในปีสุดท้ายก่อนเกษียณ
ในการกล่าวปิดหลักสูตรการศึกษา ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เมื่อ 17 กย.2563 ที่ผ่านมา ก่อนประกาศคำสั่งโยกย้าย 18 กย.2563 ตอนหนึ่งว่า
“เมื่อท่านทั้งหลาย ได้ขึ้นเป็นผู้นําหน่วยหรือองค์กร ขอให้มี คุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรม ยุติธรรม ความซื่อตรง และความ ซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ส่วนรวม ไม่เห็นแก่พวกพ้อง เพราะท่านจะเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นที่พึงของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ย่อมเฝ้ามองท่าน ตั้งความหวัง และหวังในสิ่งที่ดีงามจากท่าน
ทั้งนี้ ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน จะยอมรับสถานะของตนเอง เมื่อทุกอย่างที่ท่าน ทํา ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และจงศึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งแต่กําเนิด โดยเฉพาะความดีความสามารถที่ได้สะสมมาอย่างยาวนานมิใช่ความดีแบบฉาบฉวย ที่มาหากันในช่วงสุดท้ายของการรับราชการ ขอให้ทุกคนมีกําลังใจในการทํางานต่อไป” พลเรือเอกช่อฉัตร ระบุ
ทั้งนี้ ในห้วงการแต่งตั้งโยกย้ายที่ผ่านมา สื่อนำเสนอข่าวกัน เกือบทุกฉบับว่า พลเรือเอกช่อฉัตร จะได้เป็น ผบ.ทร. แม้จะมีรายงานข่าวว่า บิ๊กลือ พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. เสนอชื่อ บิ๊กอุ้ย พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผช.ผบ.ทร. ให้ขึ้นเป็น ผบ.ทร.คนใหม่แทน แต่นายทหารเรือจำนวนไม่น้อย ที่้เชื่อว่า ในที่สุด จะมีการเปลี่ยนเป็น บิ๊กช่อ อีกทั้งสื่อทุกฉบับ ก็เสนอข่าว่ว่า บิ๊กช่อ จะเป็น ผบ.ทร. ด้วย
แต่ที่สุด ไม่ได้มีการล้วงลูก หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ เพราะ พลเรือเอกลือชัย เสนอชื่อ พลเรือเอกขาติชาย เป็นผบ.ทร. ตั้งแต่ต้น
จึงทำให้ ทัพเรือ ยังมีผลพวง ควันหลง การโยกย้าย ควันหลง โผทหาร อยู่
error: Content is protected !!