วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

ผู้ช่วย Hercules

นอกจาก นักบิน C130 ที่มาร่วมงาน เกียรติยศ 40ปี เครื่องบิน C130 วันนี้แล้ว … ยังมีบรรดา ช่างเครื่อง ที่เป็นตัวจักรสำคัญ ที่ช่วยกัน ดูแลซ่อมบำรุง ให้ C130 ที่ประจำการมา 40 ปี แล้ว ต่อเนื่องกันมารุ่นแล้ว รุ่นเล่า ที่ทำให้C130 ได้ขึ้นบินได้อย่างปลอดภัย …โดยจบมาจาก รร.จ่าทหารอากาศ ที่ได้ชื่อว่า เป็น หัวใจสำคัญ ของ ทอ. และ จบมาเป็นช่าง ก็ถือเป็น หัวใจของ เครื่องบิน เช่นกัน ,….วันนี้ “จ่าโม” จ่าอากาศเอก ธนเทพ แสงอ่อน ช่างเครื่อง และเพื่อนช่าง ในกองบิน6 เลย มาถ่ายภาพกับ C130 กับ สัญลักษณ์ ครบ40 ปี ไว้เป็นที่ระลึก…เพราะ เจ้าHercules ก็เป็นเสมือนคนในครอบครัว ที่คนเป็นช่างเครื่อง ต้องรู้จัก ทุกซอกมุม และ รู้ใจ เครื่องบิน ด้วย
error: Content is protected !!