วันพฤหัสบดี, 4 มีนาคม 2564

กองพล ปตอ. จะเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์ ใจกลางกรุงฯ

24 ก.ย. 2020
213
กองพล ปตอ.
จะเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์
ใจกลางกรุงฯ
เตรียมสวนสนามยานยนต์
รับส่งหน้าที่”ผบ.นปอ.”
25 ก.ย. 63 นี้
จาก ถนนทหาร – ถ.ประดิพัทธ์ – ย่านพหลโยธิน – ถ.วิภาวดีรังสิต – ถ.เดชะตุงคะ ทุ่งสีกัน ดอนเมือง !!
กองทัพบก จะทำการเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) เพื่อเตรียมการซักซ้อมและสวนสนามยานยนต์ในพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ระหว่าง พลโท พัลลภ เฟื่องฟู ที่ได้ขึ้นพลเอก หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสธ.ประจำ ผบช. กับ พลตรี วิรัตน์ นาคจู รอง ผบ.นปอ. ที่ได้้รับโปรดเกล้าฯ เป็น พลโท ผบ.นปอ.
ที่ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ในวันที่ 25 ก.ย. 63 เวลา 06.00 น.
โดยเคลื่อนย้ายจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ – ถ.ทหาร – ถ.ประดิพัทธ์ – ผ่านย่านพหลโยธิน – ถ.วิภาวดีรังสิต – ถ.เดชะตุงคะ
ปลายทาง หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ทุ่งสีกัน ดอนเมือง
จึง ขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก
: แผนกแถลงข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
error: Content is protected !!